EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:358:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 358, 22 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 358

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
22 октомври 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 358/01

Съобщение в приложение на член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решения, отнасящи се до обвързваща информация, взети от данъчните органи на държавите членки, относно класирането на стоките в митническата номенклатура

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 358/02

Обменен курс на еврото — 21 октомври 2019 година

4


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 358/03

Покана за представяне на предложения EACEA/34/2019 в рамките на програма „ЕразъмЕразъм+“ Ключово действие 3 — Подкрепа за реформиране на политиката Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието и обучението

5

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 358/04

Известие на вниманието на икономическите оператори Нов цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти

10

2019/C 358/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9539 — BNP Paribas/Deutsche Bank (global prime finance and electronic equities business assets) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2019/C 358/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9509 — Warburg Pincus/CDPQ/Allied Universal) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

12

2019/C 358/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9520 — CVC/Robert Bosch Packaging Technology) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2019/C 358/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9600 — Saudi Aramco Development Company/Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Company/JV) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 358/09

Публикация на единния документ, изменен вследствие на одобрението на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

15


 

Поправки

 

Поправка на Годишен доклад 2018 ( OB C 350, 16.10.2019 г. )

20

 

Поправка на Препоръка на Съвета от 10 октомври 2019 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка ( OB C 351, 17.10.2019 г. )

21


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top