EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:353:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 353, 18 октомври 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 353

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
18 октомври 2019 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

2019/C 353/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Блоковите вериги (Blockchain) и технологията на разпределения регистър (Distributed Ledger Technology – DLT) като идеална инфраструктура за социалната икономика“  (становище по собствена инициатива)

1

 

СТАНОВИЩА

2019/C 353/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на единен пазар, благоприятстващ предприемачеството и иновациите – насърчаване на нови модели на икономическа дейност за справяне със социалните предизвикателства и преходите“  (становище по собствена инициатива)

6

2019/C 353/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Потребителите в кръговата икономика“  (становище по собствена инициатива)

11

2019/C 353/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Данъчното облагане в цифровизираната икономика“  (становище по собствена инициатива)

17

2019/C 353/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Към по-издръжлива на сътресения и устойчива европейска икономика“  (становище по собствена инициатива)

23

2019/C 353/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нова визия за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз“  (становище по собствена инициатива)

32

2019/C 353/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейският семестър и политиката на сближаване – Към нова европейска стратегия след 2020 г.“  (становище по собствена инициатива)

39

2019/C 353/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Новата роля на публичните служби по заетостта (ПСЗ) в контекста на прилагането на Европейския стълб на социалните права“  (становище по собствена инициатива)

46

2019/C 353/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Преподаване на знания за Европа в училищата – разработване на инструментариум“  (становище по собствена инициатива)

52

2019/C 353/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съгласуването на политиките в областта на климата и енергетиката от гледната точка на промишления сектор“  (становище по собствена инициатива)

59

2019/C 353/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на къси и алтернативни вериги за предлагане на храни в ЕС: ролята на агроекологията“  (становище по собствена инициатива)

65

2019/C 353/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Професията на земеделския стопанин и предизвикателството на рентабилността“  (становище по собствена инициатива)

72

2019/C 353/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Транспорт, енергетика и УОИ като фактори за устойчив растеж на ЕС посредством цифровата революция“ (становище по собствена инициатива)

79


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

2019/C 353/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета — Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС“  (COM(2019) 8 final)

90

2019/C 353/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка — Четвърти доклад относно състоянието на енергийния съюз“  (COM(2019) 175 final)

96

2019/C 353/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „ Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка за изпълнението на стратегическия план за действие в сектора на акумулаторните батерии: изграждане на стратегическа верига за създаване на стойност в сектора на батериите в Европа“  (COM(2019) 176 final)

102


BG

 

Top