Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:307:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 307, 11 септември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 307

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
11 септември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 307/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9472 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/JV) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 307/02

Обменен курс на еврото

2

2019/C 307/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени процент, приложими от 1 октомври 2019 година(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

3

2019/C 307/04

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 307/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9529 — BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

2019/C 307/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9523 — Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7

2019/C 307/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9465 — Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2019/C 307/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9525 — EPE/OCH/Omnicare) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 307/09

Публикуване на съобщение за одобрение на стандартно изменение в продуктова спецификация за наименование в лозаро-винарския сектор по член 17, параграфи 2 и 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top