EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:284:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 284, 22 август 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 284

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
22 август 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 284/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9419 — PSP/Welltower/SRG/Senior Housing Property) ( 1 )

1

2019/C 284/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9381 — Carlyle/Mubadala/CEPSA) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 284/03

Обменен курс на еврото

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2019/C 284/04

Решение № 052/19/COL от 10 юли 2019 г. за откриване на официална процедура по разследване по отношение на Farsund Vekst (дело 83835) — Покана за представяне на мнения съгласно част I, член 1, параграф 2 от Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно въпроси, свързани с държавна помощ

3

2019/C 284/05

Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ — Назначаване на служители по изслушването и прекратяване на дейността им

16


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2019/C 284/06

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Fürstliches Landgericht, на 29 март 2019 г. по дело Gable Insurance AG in Konkurs (Дело E-3/19)

17

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 284/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9514 — Bain Capital Investors/Kantar) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top