EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:259:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 259, 2 август 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 259

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
2 август 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 259/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9428 — Triton/Royal Reesink Group) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

2019/C 259/02

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 17 юни 2019 година относно правила за прилагане, свързани с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

2

 

Съвет

2019/C 259/03

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/1299 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1292 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

25

2019/C 259/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

26

 

Европейска комисия

2019/C 259/05

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 август 2019 година — Обменен курс на еврото

27


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2019/C 259/06

Известие относно действащите антидъмпингови и изравнителни мерки във връзка с вноса на определени пневматични гуми, нови или регенерирани, от каучук, от видовете, използвани за автобуси или камиони, с индекс на натоварване, по-голям от 121, с произход от Китайската народна република: промяна на наименованието на дружество, за което се прилага митническата ставка за невключените в извадката оказали съдействие дружества

28

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 259/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9457 — Next Alt/Sotheby's) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

29


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top