Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:172:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 172, 20 май 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 172

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
20 май 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

CDJ

2019/C 172/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

GCEU

2019/C 172/02

Членове на големия състав

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

CDJ

2019/C 172/03

Дело C-54/18: Определение на Съда (четвърти състав) от 14 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Италия) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Производства по преразглеждане — Директива 89/665/ЕИО — Членове 1 и 2в — Жалби срещу решения за допускане или изключване на оферентите — Срокове за обжалване — Тридесетдневен преклузивен срок — Национална правна уредба, изключваща възможността за повдигане на възражение за незаконосъобразност на решение за допускане в производство по обжалване на последващите актове — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита)

3

2019/C 172/04

Дело C-373/18: Определение на Съда (първи състав) от 31 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel — Португалия) — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Косвени данъци върху набирането на капитал — Директива 69/335/ЕИО — Членове 4 и 7 — Учредяване на капиталово дружество — Гербов налог в сила от 1 юли 1984 г. — Последващо премахване на гербовия налог и повторното му въвеждане впоследствие)

4

2019/C 172/05

Дело C-489/18: Определение на Съда (седми състав) от 15 януари 2019 г. (преюдициално запитване от Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Земеделие — Схеми за директно подпомагане — Схема на единно плащане — Заявление за единно плащане на площ — Критерии — Законен ползвател на земеделската земя)

5

2019/C 172/06

Дело C-689/18: Определение на Съда (шести състав) от 7 март 2019 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Patron — Гърция — XT/Elliniko Dimosio (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Вътрешно данъчно облагане — Забрана за дискриминация при данъчното облагане — Данък върху луксозните стоки — Автомобили — Освобождаване от данъка в зависимост от датата на първата регистрация за движение в държавата членка на данъчно облагане — Неотчитане на датата на първата регистрация за движение в друга държава членка)

5

2019/C 172/07

Дело C-8/19 PPU: Определение на Съда (първи състав) от 12 февруари 2019 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд — България) — наказателно производство срещу RH (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Член 4 — Публично позоваване на вината — Решение за задържане под стража — Правни средства за защита — Производство за проверка на законосъобразността на това решение — Зачитане на презумпцията за невиновност — Член 267 ДФЕС — Член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на разглеждане в разумен срок — Национална правна уредба, която ограничава правото на националните юрисдикции да сезират Съда с преюдициално запитване или ги задължава да се произнесат, без да изчакат отговора на това запитване — Дисциплинарни наказания при неспазване на тази правна уредба)

6

2019/C 172/08

Дело C-755/18 P: Жалба, подадена на 30 ноември 2018 г. от Harry Shindler и др. срещу определението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 26 ноември 2018 г. по дело T-458/17, Shindler и др./Съвет

7

2019/C 172/09

Дело C-88/19: Преюдициално запитване от Judecătoria Zărnești (Румъния), постъпило на 7 февруари 2019 г. — Asociația „Alianța pentru combaterea abuzurilor“/TM, UN, Asociația DMPA

7

2019/C 172/10

Дело C-96/19: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Австрия), постъпило на 8 февруари 2019 г. — VO/Bezirkshauptmannschaft Tulln

8

2019/C 172/11

Дело C-101/19: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

9

2019/C 172/12

Дело C-102/19: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Deutsche Homöopathie-Union (DHU) Arzneimittel GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

10

2019/C 172/13

Дело C-108/19: Преюдициално запитване от Curtea de Apel București (Румъния), постъпило на 11 февруари 2019 г. — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

10

2019/C 172/14

Дело C-112/19: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Aachen (Германия), постъпило на 12 февруари 2019 г. — Marvin M./Kreis Heinsberg

11

2019/C 172/15

Дело C-118/19: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 15 февруари 2019 г. — ZS/PVA Landesstelle Salzburg

12

2019/C 172/16

Дело C-139/19 P: Жалба, подадена на 18 февруари 2019 г. от Bank Refah Kargaran срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 10 декември 2018 г. по дело T-552/15, Bank Refah Kargaran/Съвет

12

2019/C 172/17

Дело C-135/19: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 20 февруари 2019 г. — Pensionsversicherungsanstalt/CW

14

2019/C 172/18

Дело C-157/19 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Ehab Makhlouf срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-409/16, Makhlouf/Съвет

15

2019/C 172/19

Дело C-158/19 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Razan Othman срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-416/16, Othman/Съвет

16

2019/C 172/20

Дело C-159/19 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Съвет

17

2019/C 172/21

Дело C-182/19: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединеното кралство), постъпило на 26 февруари 2019 г. — Pfizer Consumer Healthcare Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

18

2019/C 172/22

Дело C-208/19: Преюдициално запитване от Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Австрия), постъпило на 4 март 2019 г. — NK/MS и AS

19

2019/C 172/23

Дело C-217/19: Иск, предявен на 8 март 2019 г. — Европейска комисия/Република Финландия

20

2019/C 172/24

Дело C-231/19: Преюдициално запитване от Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Обединеното кралство), постъпило на 15 март 2019 г. — Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2019/C 172/25

Дело C-235/19: Преюдициално запитване от Court of Appeal (Обединеното кралство), постъпило на 18 март 2019 г. — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited и United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2019/C 172/26

Дело C-239/19: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство), постъпило на 20 март 2019 г. — Eli Lilly and Company/Genentech Inc.

22

2019/C 172/27

Дело C-510/17: Определение на председателя на Съда (втори състав) от 24 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Okresný súd Bratislava — Словакия) — ML

23

2019/C 172/28

Дело C-564/17: Определение на председателя на Съда от 4 февруари 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия, подпомагано от: Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Кралство Испания, Френска република, Италианска република, Република Латвия, Република Литва, Унгария

23

2019/C 172/29

Дело C-596/17: Определение на председателя на първи състав на Съда от 13 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État — Франция) — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

24

2019/C 172/30

Дело C-657/17: Определение на председателя на Съда от 25 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Hussein Mohamad Hussein, в присъствието на: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

24

2019/C 172/31

Дело C-277/18: Определение на председателя на пети състав на Съда от 14 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa — Португалия) — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

24

2019/C 172/32

Дело C-368/18: Определение на председателя на Съда (девети състав) от 30 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Белгия) — Frank Casteels/Ryanair DAC, предишно Ryanair Ltd

25

2019/C 172/33

Дело C-399/18: Определение на председателя на Съда от 18 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt, в присъствието на: Gas Transport Services BV

25

2019/C 172/34

Дело C-498/18: Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Supremo — Испания) — ZW/Deutsche Lufthansa AG

25

2019/C 172/35

Дело C-614/18: Определение на председателя на Съда от 11 февруари 2019 г. — Европейска комисия/Словашка република

26

2019/C 172/36

Дело C-660/18: Определение на председателя на Съда от 8 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Berlin — Германия) — Sundair GmbH/WV, XU, YT, ZS

26

2019/C 172/37

Дело C-701/18: Определение на председателя на Съда от 31 януари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Nürnberg — Германия) — Geld-für-Flug GmbH/Ryanair DAC

26

2019/C 172/38

Дело C-750/18: Определение на председателя на Съда от 8 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — A, B/C

27

 

GCEU

2019/C 172/39

Съединени дела T-251/17 и T-252/17: Решение на Общия съд от 28 март 2019 г. — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.) (Марка на Европейския съюз — Заявки за фигуративни марки на Европейския съюз „Simply. Connected.“ — Относително основание за отказ — Липса на отличителен характер — Обхват на проверката, която трябва да извърши апелативният състав — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 71 от Регламент 2017/1001))

28

2019/C 172/40

Дело T-480/17: Решение на Общия съд от 26 март 2019 г. — Гърция/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Гърция — Еднократни и фиксирани финансови корекции — Кръстосано съответствие — Проверка на нормативните изисквания по отношение на управлението — Анализ на рисковете — Оценка на финансовата вреда — Задължение за мотивиране — Пропорционалност)

29

2019/C 172/41

Дело T-492/17: Решение на Общия съд от 2 април 2019 г. — Fleig/ЕСВД (Публична служба — Договорно наети служители — Договор за неопределено време — Член 47, буква в), подточка i) от Условията за работа на другите служители — Прекратяване с предизвестие — Основания за прекратяване — Прекъсване на връзките на доверие — Интерес на службата — Явна грешка в преценката — Задължение за полагане на грижа — Принцип на добра администрация — Членове 30 и 41 от Хартата на основните права — Искане в хода на производството — Публикация в интернет на документи, приложени към преписката по делото пред Общия съд — Член 17 от Правилника)

29

2019/C 172/42

Дело T-562/17: Решение на Общия съд от 28 март 2019 г. — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „ALBÉA“ — По-ранна международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „Balea“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаци — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

30

2019/C 172/43

Дело T-611/17: Решение на Общия съд от 29 март 2019 г. — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés (Форма на подметка на обувка) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на подметка на обувка — Общоизвестни факти — Задължение за мотивиране — Право на защита — Член 75 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 и член 52, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 3 и член 59, параграф 2 от Регламент 2017/1001) — Отхвърляне на искането за провеждане на заседание пред апелативния състав — Член 77 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 96, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

31

2019/C 172/44

Дело T-779/17: Решение на Общия съд от 4 април 2019 г. — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „VIÑA ALARDE“ — По-ранна национална словна марка „ALARDE“ — Доказателство за реалното използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 47, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Идентичност на стоките — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)

32

2019/C 172/45

Дело T-804/17: Решение на Общия съд от 4 април 2019 г. — Stada Arzneimittel/EUIPO (Изображение на две срещуположни дъги) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща две срещуположни дъги — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

33

2019/C 172/46

Дело T-259/18: Решение на Общия съд от 28 март 2019 г. — Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Unifoska“ — По-ранна марка на Европейския съюз „NITROFOSKA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № (ЕС) 2017/1001)

33

2019/C 172/47

Дело T-186/18: Определение на Общия съд от 25 март 2019 г. — Abaco Energy и др./Commission (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи в полза на енергия от възобновяеми източници — Предварителна процедура по разследване — Решение, с което схемата за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Жалба, подадена от бенефициер — Липса на правен интерес — Недопустимост)

34

2019/C 172/48

Дело T-190/18: Определение на Общия съд от 25 март 2019 г. — Solwindet las Lomas/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи в полза на енергия от възобновяеми източници — Предварителна процедура по разследване — Решение, с което схемата за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Жалба, подадена от бенефициер — Липса на правен интерес — Недопустимост)

35

2019/C 172/49

Дело T-631/18: Определение на Общия съд от 28 март 2019 г. — Herholz/EUIPO (#) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „#“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Искане за изменение — Явна недопустимост)

36

2019/C 172/50

Дело T-157/19: Жалба, подадена на 8 март 2019 г. — Șanli/Съвет

36

2019/C 172/51

Дело T-161/19: Жалба, подадена на 11 март 2019 г. — Deutsche Telekom/Парламент и Съвет

37

2019/C 172/52

Дело T-162/19: Жалба, подадена на 11 март 2019 г. — Telefónica и Telefónica de España/Парламент и Съвет

38

2019/C 172/53

Дело T-171/19: Иск, предявен на 20 март 2019 г. — Hebberecht/ЕСВД

39

2019/C 172/54

Дело T-173/19: Жалба, подадена на 22 март 2019 г. — AV и AW/Парламент

40

2019/C 172/55

Дело T-176/19: Жалба, подадена на 25 март 2019 г. — 3V Sigma/ECHA

41

2019/C 172/56

Дело T-182/19: Жалба, подадена на 28 март 2019 г. — PUMA/EUIPO (SOFTFOAM)

42

2019/C 172/57

Дело T-184/19: Жалба, подадена на 27 март 2019 г. — Aurea Biolabs/EUIPO — Avizel (AUREA BIOLABS)

43

2019/C 172/58

Дело T-185/19: Жалба, подадена на 28 март 2019 г. — Public.Resource.Org and Right to Know/Комисия

44

2019/C 172/59

Дело T-187/19: Жалба, подадена на 29 март 2019 г. — Glaxo Group/EUIPO (марка в пурпурен цвят)

45

2019/C 172/60

Дело T-188/19: Жалба, подадена на 1 април 2019 г. — Обединено кралство/Комисия

46


BG

 

Top