EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:125:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 125, 4 април 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 125

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
4 април 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 125/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9130 — Société Générale/Commerzbank EMC Business) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 125/02

Обменен курс на еврото

2

2019/C 125/03

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)  ( 1 )

3


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 125/04

Покана за представяне на предложения в рамките на работния план за 2019 г. на публично-частно партньорство „Биотехнологични производства“

4

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 125/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9311 — Berry/RPC) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

2019/C 125/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9288 — CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily) ( 1 )

6


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top