Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:083:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 83, 5 март 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 83

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
5 март 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 83/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9226 — CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 83/02

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/119/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/354 на Съвета, както и в Регламент (EС) № 208/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/352 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

2

2019/C 83/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/119/ОВППС на Съвета и Регламент (EС) № 208/2014 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

3

2019/C 83/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2019/351 на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/350 на Съвета, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

4

2019/C 83/05

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Сирия

5

 

Европейска комисия

2019/C 83/06

Обменен курс на еврото

6

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 83/07

Производство по ликвидация — Решение за откриване на производство по ликвидация на Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.“(Публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

7


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 83/08

Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 — 2020 г. (Решение за изпълнение С(2018) 568 на Комисията)

8

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 83/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9254 — MUTB/CFSGAM) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2019/C 83/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9317 — ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9185 — LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9302 — Carlyle/TA Associates/Weiman) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2019/C 83/13

Публикация на единен документ във връзка със заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012

15

2019/C 83/14

Известие на вниманието на HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, чието име беше добавено към списъка, посочен в членове 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда, по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/353 на Комисията

19


 

Поправки

2019/C 83/15

Поправка на Известие на Комисията — Технически насоки относно класифицирането на отпадъци ( ОВ C 124, 9.4.2018 г. )

21


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top