Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:055:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 55, 12 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 55

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
12 февруари 2019 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 55/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9067 — Equinor Refining Norway/Danske Commodities) ( 1 )

1

2019/C 55/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9230 — Allianz/DIF/InfraRed Capital Partners/Daiwater) ( 1 )

1

2019/C 55/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9242 — EDF/Ares/Real estate asset) ( 1 )

2

2019/C 55/04

Съобщение относно публикуването на произведените количества сурово мляко съгласно член 149, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 55/05

Обменен курс на еврото

5

2019/C 55/06

Решение за изпълнение на Комисията от 7 февруари 2019 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на единния документ, посочен в член 94, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, и на препратката към публикацията на спецификацията на продукта за наименование в лозаро-винарския сектор [Nizza (ЗНП)]

6

2019/C 55/07

Решение за изпълнение на Комисията от 11 февруари 2019 година за започване на процедурата по временно оттегляне на тарифните преференции, предоставени на Кралство Камбоджа съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 978/2012

11

2019/C 55/08

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 март 2019 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 55/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9275 — Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

2019/C 55/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9163 — DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva) ( 1 )

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top