Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:039:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 39, 1 февруари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 39

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
1 февруари 2019 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски съвет за системен риск

2019/C 39/01 ЕССР/2018/8

Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 5 декември 2018 година за изменение на Препоръка ЕССР/2015/2 относно оценката на трансграничните ефекти и доброволната реципрочност за мерките на макропруденциалната политика (ЕССР/2018/8)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 39/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9139 — Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9135 — The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9176 — Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9228 — Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9148 — Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 39/07

Обменен курс на еврото

13

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 39/08

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии ( 1 )

14

2019/C 39/09

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии ( 1 )

15

2019/C 39/10

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Изменение в задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

16

2019/C 39/11

Известие на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга ( 1 )

17


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2019/C 39/12

Специфична покана за представяне на предложения — EACEA/02/2019 — Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г.

18

 

Европейска инвестиционна банка

2019/C 39/13

Покана за предложения — Идеи за промяна на света: Турнирът на ЕИБ за социални иновации за 2019 г.

20

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 39/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9265 — Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

21

2019/C 39/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9245 — BAC/Marriott/Airhotel BVBA) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

23


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top