EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:027:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 27, 22 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 27

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
22 януари 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 27/01

Известие на вниманието на лицата и образуванието, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/86 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/84 на Съвета относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

1

2019/C 27/02

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие

2

2019/C 27/03

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

2019/C 27/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

4

2019/C 27/05

Известие на вниманието на някои лица и на едно образувание, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/235/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

5

2019/C 27/06

Известие на вниманието на лицето, спрямо което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2011/101/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕО) № 314/2004 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Зимбабве

6

 

Европейска комисия

2019/C 27/07

Обменен курс на еврото

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2019/C 27/08

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

8

2019/C 27/09

Производство по ликвидация — Решение за започване на производството по ликвидация на Qudos Insurance A/S (публикация в съответствие с член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)

13


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 27/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9249 — Triton/Sunweb) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14

2019/C 27/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16

2019/C 27/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top