EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:400:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 400, 6 ноември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 400

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
6 ноември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 400/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9105 — Rhône Capital/Maxam) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 400/02

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 ноември 2018 година — Обменен курс на еврото

2

2018/C 400/03

Решение за изпълнение на Комисията от 24 октомври 2018 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за регистрация на наименование, посочено в член 49 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета — „Schaf-Heumilch“/„Sheep’s Haymilk“/„Latte fieno di pecora“/„Lait de foin de brebis“/„Leche de heno de oveja“ (ХТСХ)

3

2018/C 400/04

Решение за изпълнение на Комисията от 24 октомври 2018 година за публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на заявлението за регистрация на наименование, посочено в член 49 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета — „Ziegen-Heumilch“/„Goat’s Haymilk“/„Latte fieno di capra“/„Lait de foin de chèvre“/„Leche de heno de cabra“ (ХТСХ)

7

2018/C 400/05

Нова национална страна на разменни евромонети

11

2018/C 400/06

Нова национална страна на разменни евромонети

12

2018/C 400/07

Нова национална страна на разменни евромонети

13

2018/C 400/08

Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане ( 1 )

14


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 400/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9044 — CVC/Recordati) ( 1 )

15

2018/C 400/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9071 — Banca Generali/Saxo Bank/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

16


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top