Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 318, 10 септември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 318

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
10 септември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 318/01

Обменен курс на еврото

1

2018/C 318/02

Уведомяване относно схеми за електронна идентификация съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар

2

 

Сметна палата

2018/C 318/03

Специален доклад № 22/2018 — „Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на измерването на постигнатите резултати“

3


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 318/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9080 — CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

4


 

Поправки

2018/C 318/05

Поправка на Резервационни данни на пътниците (PNR ДАННИ) — Списък на държавите членки, които са взели решение за прилагането на Директивата за резервационните данни на пътниците за вътрешни за ЕС полети, както е посочено в член 2 от Директива (ЕС) № 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (В случай че държава членка вземе решение да прилага тази директива към вътрешни за ЕС полети, тя уведомява писмено Комисията за това. Държава членка може да изпрати или да оттегли такова уведомление във всеки един момент. Комисията публикува уведомлението или информация за неговото оттегляне в Официален вестник на Европейския съюз) ( ОВ C 196, 8.6.2018 г. )

6


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top