EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:255:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 255, 20 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 255

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 255/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8954 — BPEA/PAI/WFC)  (1 )

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2018/C 255/02 CON/2018/19

Становище на Европейската централна банка от 11 април 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 255/03

Обменен курс на еврото

8

2018/C 255/04

Решение № 1/2018 на Съвместния комитет ЕС—Швейцария от 3 юли 2018 година за изменение на приложенията и протоколите към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно прякото застраховане, различно от животозастраховането, и за установяване на съвместимостта на вътрешното законодателство на договарящите страни с посоченото споразумение

9

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 255/05

Промяна на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) — EGTC Helicas

15


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 255/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8786 — OMERS/DV4/QIA/ABP/Real Estate JV) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

16

2018/C 255/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9018 — Cerberus Group/WFS Global Holding) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

18

2018/C 255/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9022 — Watling Street Capital Partners/Sisaho International) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

19


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top