EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:231:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 231, 2 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 231

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
2 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 231/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 231/02

Дело C-574/15: Решение на Съда (голям състав) от 2 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Varese — Италия) — Наказателно производство срещу Mauro Scialdone (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Защита на финансовите интереси на Съюза — Член 4, параграф 3 ДЕС — Член 325, параграф 1 ДФЕС — Директива 2006/112/ЕО — Конвенция PIF — Санкции — Принципи на равностойност и ефективност — Невнасяне в определения от закона срок на дължимия на база на годишната данъчна декларация ДДС — Национална правна уредба, която предвижда наказание лишаване от свобода само когато неплатеният ДДС надхвърля определен праг за криминализиране — Национална правна уредба, която предвижда по-нисък праг за криминализиране на невнасянето на удържан при източника данък върху доходите)

2

2018/C 231/03

Дело C-82/16: Решение на Съда (голям състав) от 8 май 2018 г. (преюдициално запитване от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Белгия) — K.A. и др./Belgische Staat (Преюдициално запитване — Контрол на границите, убежище, имиграция — Член 20 ДФЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 24 — Директива 2008/115/ЕО — Членове 5 и 11 — Гражданин на трета страна, на когото е наложена забрана за влизане — Молба за предоставяне на разрешение за пребиваване с цел събиране, като семейство, с гражданин на Съюза, който никога не се е възползвал от свободата си на движение — Отказ за разглеждане на молбата)

3

2018/C 231/04

Съединени дела C-331/16 и C-366/16: Решение на Съда (голям състав) от 2 май 2018 г. (преюдициални запитвания от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg — Нидерландия и от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Белгия) — К./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F./Belgische Staat (C-366/16) (Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38/EО — Член 27, параграф 2, втора алинея — Ограничаване на правото на влизане и на правото на пребиваване по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве — Експулсиране на основания, свързани с обществения ред или обществената сигурност — Поведение, което представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха за някой от основните интереси на обществото — Лице, получило отказ по молбата си за убежище на основание член 1, раздел F от Женевската конвенция или на член 12, параграф 2 от Директива 2011/95/ЕС — Член 28, параграф 1 — Член 28, параграф 3, буква а) — Защита срещу експулсиране — Пребиваване в приемащата държава членка през последните десет години — Императивни основания, свързани с обществената сигурност — Понятие)

4

2018/C 231/05

Дело C-376/16 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 май 2018 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE Обжалване — Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на външни услуги за управление на програми и проекти, както и на техническа консултация в областта на информационните технологии — Механизъм за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Член 21 от Статута на Съда на Европейския съюз — Член 76 и член 84, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд — Забрана за произнасяне ultra petita — Тежест на подкритериите в рамките на критериите за възлагане — Явни грешки в преценката — Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 — Член 100, параграф 2 — Решение за отхвърляне на офертата — Липса на мотиви — Загуба на възможност — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Искане за присъждане на обезщетение)

6

2018/C 231/06

Дело C-684/17 P: Жалба, подадена на 6 декември 2017 г. от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 26 септември 2017 г. по дело T-83/16 — Banca Monte dei Paschi di Siena и Banca Widiba SpA/EUIPO

6

2018/C 231/07

Дело C-685/17 P: Жалба, подадена на 6 декември 2017 г. от Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 26 септември 2017 г. по дело T-84/16 — Banca Monte dei Paschi di Siena SpA и Banca Widiba SpA/EUIPO

7

2018/C 231/08

Дело C-168/18: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 5 март 2018 г. — Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Дело C-175/18 P: Жалба, подадена на 6 март 2018 г. от PTC Therapeutics International Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 февруари 2018 г. по дело T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Европейска агенция по лекарствата (EMA)

8

2018/C 231/10

Дело C-178/18 P: Жалба, подадена на 7 март 2018 г. от MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 февруари 2018 г. по дело T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH и Intervet international BV/Европейска агенция по лекарствата

9

2018/C 231/11

Дело C-203/18: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 20 март 2018 г. — Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Дело C-210/18: Преюдициално запитване от Schienen-Control Kommission (Австрия), постъпило на 23 март 2018 г. — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Дело C-224/18: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 28 март 2018 г. — Budimex S.A.

11

2018/C 231/14

Дело C-225/18: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 28 март 2018 г. — Група „Lotos“ S.A.

11

2018/C 231/15

Дело C-227/18: Преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 3 април 2018 г. — VE/WD

12

2018/C 231/16

Дело C-228/18: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 3 април 2018 г. — Gazdasági Versenyhivatal kontra Budapest Bank Nyrt. и др.

13

2018/C 231/17

Дело C-235/18: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 28 март 2018 г. — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Дело C-262/18 P: Жалба, подадена на 16 април 2018 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 февруари 2018 г. по дело T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s./Европейска комисия

14

2018/C 231/19

Дело C-280/18: Преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), постъпило на 24 април 2018 г. — Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo — Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis — SPPAZ“/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Дело C-312/18 P: Жалба, подадена на 11 май 2018 г. от Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 21 март 2018 г. по дело T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Европейска комисия

17

 

Общ съд

2018/C 231/21

Дела T-429/13 и T-451/13: Решение на Общия съд от 17 май 2018 г. — Bayer CropScience и др./Комисия (Продукти за растителна защита — Активни вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд — Преразглеждане на одобрението — Член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества — Член 49, параграф 2 от Регламент № 1107/2009 — Принцип на предпазните мерки — Пропорционалност — Право на изслушване — Извъндоговорна отговорност)

18

2018/C 231/22

Дело T-584/13: Решение на Общия съд от 17 май 2018 г. — BASF Agro и др./Комисия (Продукти за растителна защита — Активно вещество фипронил — Преразглеждане на одобрението — Член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посоченото активно вещество — Член 49, параграф 2 от Регламент № 1107/2009 — Принцип на предпазните мерки — Анализ на последиците)

19

2018/C 231/23

Дело T-283/15: Решение на Общия съд от 8 май 2018 г. — Esso Raffinage/ECHA (REACH — Оценка на досиета — Проверка за съответствие на регистрациите — Проверка на представената информация и последващи действия след оценката на досиетата — Обявяване на несъответствие — Компетентност на Общия съд — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Пряко и лично засягане — Допустимост — Правно основание — Членове 41, 42 и 126 от Регламент (ЕО) № 1907/2006)

20

2018/C 231/24

Дело T-205/16: Решение на Общия съд от 17 май 2018 г. — Литва/Комисия (Кохезионен фонд — Разходи, изключени от финансиране — Техническа подкрепа за управлението на Кохезионния фонд в Литва — ДДС — Член 11, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 16/2003 — Намаляване на финансовата помощ)

21

2018/C 231/25

Дело T-626/16: Решение на Общия съд от 16 май 2018 г. — Troszczynski/Парламент (Правна уредба, свързана с разноските и надбавките на членовете на Европейския парламент — Надбавка за парламентарни сътрудници — Връщане на недължимо платени суми — Компетентност на генералния секретар — Electa una via — Право на защита — Тежест на доказване — Задължение за мотивиране — Политически права — Равно третиране — Злоупотреба с власт — Независимост на членовете на Парламента — Фактическа грешка — Пропорционалност)

21

2018/C 231/26

Дело T-675/16: Решение на Общия съд от 15 май 2018 г. — Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „mycard2go“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, първо изречение от Регламент 2017/1001)

22

2018/C 231/27

Дело T-676/16: Решение на Общия съд от 15 май 2018 г. — Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „mycard2go“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001]])

23

2018/C 231/28

Дело T-712/16: Решение на Общия съд от 16 май 2018 г. — Deutsche Lufthansa/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Пазар на въздушния транспорт — Решение за обявяване на концентрацията за съвместима с вътрешния пазар при спазване на някои ангажименти — Решение за освобождаване на страна от задължения, предмет на ангажименти — Пропорционалност — Оправдани правни очаквания — Принцип на добра администрация — Злоупотреба с власт)

23

2018/C 231/29

Дело T-818/16: Решение на Общия съд от 16 май 2018 г. — Netflix International и Netflix/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Помощ, която Германия планира да отпусне в подкрепа на производството и разпространението на филми — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Липса на лично засягане — Подзаконов акт, включващ мерки за изпълнение — Недопустимост)

24

2018/C 231/30

Дело T-860/16: Решение на Общия съд от 15 май 2018 г. — Wirecard/EUIPO (mycard2go)/EUIPO (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „mycard2go“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

25

2018/C 231/31

Дело T-23/17: Решение на Общия съд от 16 май 2018 г. — Barnett/ЕИСК (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсия за осигурителен стаж — Ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права — Мярка, предвидена преди в член 9, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Интерес на службата — Изпълнение на отменително решение, постановено от Съда на публичната служба — Отговорност)

25

2018/C 231/32

Дело T-387/17: Решение на Общия съд от 16 май 2018 г. — Triggerball/EUIPO (Форма на топка с множество кантове) (Марка на Европейския съюз — Заявка за триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на топка с множество кантове — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

26

2018/C 231/33

Дело T-199/18: Иск, предявен на 16 март 2018 г. — SCF Terminal (Кипър) и S H B/Съвет и др.

26

2018/C 231/34

Дело T-230/18: Жалба, подадена на 6 април 2018 г. — Czarnecki/Парламент

27

2018/C 231/35

Дело T-238/18: Жалба, подадена на 12 април 2018 г. — Netflix International и Netflix/Комисия

28

2018/C 231/36

Дело T-239/18: Жалба, подадена на 17 април 2018 г. — SKS Import Export/Комисия

29

2018/C 231/37

Дело T-241/18: Жалба, подадена на 18 април 2018 г. — Bruno/Комисия

29

2018/C 231/38

Дело T-242/18: Жалба, подадена на 18 април 2018 г. — VV/Комисия

30

2018/C 231/39

Дело T-243/18: Жалба, подадена на 20 април 2018 г. — VW/Комисия

31

2018/C 231/40

Дело T-244/18: Жалба, подадена на 20 април 2018 г. — Synergy Hellas/Комисия

31

2018/C 231/41

Дело T-250/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — RATP/Комисия

32

2018/C 231/42

Дело T-255/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — US/ЕЦБ

33

2018/C 231/43

Дело T-256/18: Жалба, подадена на 24 април 2018 г. — Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Дело T-261/18: Жалба, подадена на 26 април 2018 г. — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Изображение на черен квадрат, съдържащ седем концентрични сини кръга)

35

2018/C 231/45

Дело T-263/18: Жалба, подадена на 26 април 2018 г. — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Дело T-265/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogusław Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Дело T-267/18: Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Iceland Foods/EUIPO — Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Дело T-268/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Sandrone/EUIPO — J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Дело T-269/18: Жалба, подадена на 2 май 2018 г. — Inditex/EUIPO — Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Дело T-271/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Mauritsch/INEA

39

2018/C 231/51

Дело T-276/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Julius-K9/EUIPO — El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Дело T-277/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Дело T-279/18: Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Дело T-287/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Дело T-288/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Дело T-290/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Agmin Italy/Комисия

43

2018/C 231/57

Дело T-291/18: Жалба, подадена на 7 май 2018 г. — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Дело T-296/18: Жалба, подадена на 7 май 2018 г. — Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Комисия

45

2018/C 231/59

Дело T-300/18: Жалба, подадена на 13 май 2018 г. — Yanukovych/Съвет

46

2018/C 231/60

Дело T-301/18: Жалба, подадена на 13 май 2018 г. — Yanukovych/Съвет

48


BG

 

Top