Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:221:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 221, 25 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 221

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
25 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 221/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 221/02

Дело C-24/18: Преюдициално запитване от Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 януари 2018 г. — István Bán/KP 2000 Kft. и Edit Kovács

2

2018/C 221/03

Дело C-75/18: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 6 февруари 2018 г. — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

2

2018/C 221/04

Дело C-126/18: Преюдициално запитване от Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 16 февруари 2018 г. — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

3

2018/C 221/05

Дело C-173/18: Преюдициално запитване от Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 6 март 2018 г. — FS/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

5

2018/C 221/06

Дело C-183/18: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Gdańsk–Południe w Gdańsku (Полша), постъпило на 9 март 2018 г. — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku

5

2018/C 221/07

Дело C-189/18: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 13 март 2018 г. — Glencore Agriculture Hungary Kft./Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

6

2018/C 221/08

Дело C-195/18: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Полша), постъпило на 19 март 2018 г. — Наказателно производство срещу B.S.

7

2018/C 221/09

Дело C-220/18: Преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Германия), постъпило на 27 март 2018 г. — ML

8

2018/C 221/10

Дело C-222/18: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 28 март 2018 г. — VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

9

2018/C 221/11

Дело C-231/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Oldenburg (Германия), постъпило на 3 април 2018 г. — Bußgeldsache/NK

10

2018/C 221/12

Дело C-259/18: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Испания), постъпило на 11 април 2018 г. — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A./Asendia Spain, S.L.U.

11

2018/C 221/13

Дело C-272/18: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 20 април 2018 г. — Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG

11

2018/C 221/14

Дело C-275/18: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 23 април 2018 г. — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

12

2018/C 221/15

Дело C-304/18: Иск, предявен на 4 май 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

13

 

Общ съд

2018/C 221/16

Дело T-431/12: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Distillerie Bonollo и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на винена киселина с произход от Китай — Промяна на окончателното антидъмпингово мито — Частично междинно преразглеждане — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Определяне на нормалната стойност — Конструирана нормална стойност — Промяна на методологията — Индивидуално третиране — Член 2, параграф 7, буква а) и член 11, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (понастоящем член 2, параграф 7, буква а) и член 11, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2016/1036) — Ограничаване на действието на отмяната във времето)

15

2018/C 221/17

Дело T-241/16: Решение на Общия съд от 4 май 2018 г. — El Corte Inglés/EUIPO — WE Brand (EW) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „EW“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „WE“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

16

2018/C 221/18

Дело T-574/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — HK/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Наследствена пенсия — Условия за предоставяне — Условие за продължителност на брака — Небрачно партньорство — Член 17, първа алинея от приложение VIII към Правилника)

16

2018/C 221/19

Дело T-653/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Малта/Комисия (Достъп до документи — Регламент (CE) № 1049/2001 — Документи, държани от Комисията — Документи, произхождащи от държава членка — Документи, разменени в рамките на режима на контрол, за да се осигури спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството — Член 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 — Публичен достъп вследствие на заявление, подадено от неправителствена организация — Жалба за отмяна — Допустимост — Задължение за мотивиране — Лоялно сътрудничество — Избор на правното основание)

17

2018/C 221/20

Дело T-662/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Gall Pharma/EUIPO — Pfizer (Styriagra) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Styriagra“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „VIAGRA“ — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

18

2018/C 221/21

Дело T-721/16: Решение на Общия съд от 8 май 2018 г. — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BeyBeni“ — По-ранна национална фигуративна марка „Ray-Ban“ — Относително основание за отказ — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

18

2018/C 221/22

Дело T-2/17: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — J-M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MASSI“ — По-ранна национална словна марка „MASI“ — Член 56, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 63, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Сила на пресъдено нещо — Член 53, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 60, параграф 1, буква a) и член 8, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001] — Общоизвестна марка по смисъла на член 6а от Парижката конвенция)

19

2018/C 221/23

Дело T-34/17: Решение на Общия съд от 4 май 2018 г. — Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „SKYLEADER“ — Невземане предвид на доказателства, представени пред отдела по отмяна — Член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 95, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент 207/2009 [понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001] — Правило 40, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2868/95 [понастоящем член 19, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430])

20

2018/C 221/24

Дело T-187/17: Решение на Общия съд от 4 май 2018 г. — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Mega Liner“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

21

2018/C 221/25

Дело T-188/17: Решение на Общия съд от 4 май 2018 г. — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Coil Liner“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

21

2018/C 221/26

Съединени дела T-193/17, T-194/17 и T-195/17: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Форма на част от бедрена протеза и др.) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на част от бедрена протеза — Фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща част от бедрена протеза — Марка на Европейския съюз, състояща се от един нюанс на розовото — Оттегляне на молбите за обявяване на недействителност и прекратяване на производствата за обявяване на недействителност — Жалба на притежателя на марката за отмяна на определенията за прекратяване — Недопустимост на жалбата пред апелативния състав — Член 59 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (станал член 67 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

22

2018/C 221/27

Дело T-200/17: Решение на Общия съд от 3 май 2017 г. — SB/EUIPO (Публична служба — Срочно наети служители — Срочен трудов договор — Решение за неподновяване — Възражение за незаконосъобразност — Задължение за мотивиране — Задължение за полагане на грижа — Дискриминация, основана на възраст)

23

2018/C 221/28

Дело T-463/17: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „RAISE“ — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Отличителен характер, придобит в резултат на използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент 2017/1001) — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграфи 1 и 2 от Регламент 2017/1001)

23

2018/C 221/29

Дело T-354/15: Определение на Общия съд от 19 април 2018 г. — Allergopharma/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, която предвижда освобождаване от задължителната за производителя отстъпка за определени лекарствени продукти — Решение, с което се обявява, че схемата за помощи е съвместима с вътрешния пазар — Липса на лично засягане — Акт, който включва мерки за изпълнение — Недопустимост)

24

2018/C 221/30

Дело T-916/16: Определение на Общия съд от 23 април 2018 г. — Winkler/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Прехвърляне на придобити по национален пенсионен режим пенсионни права — Предложениe за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Неподлежащ на обжалване акт — Акт, който не е увреждащ — Явна недопустимост)

25

2018/C 221/31

Дело T-234/17: Определение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Siberian Vodka/EUIPO — Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „DIAMOND ICE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „DIAMOND CUT“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EС) 2017/1001) — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

25

2018/C 221/32

Дело T-298/17: Определение на Общия съд от 18 април 2018 г. — Iordăchescu и др./Парламент и др. (Жалба за отмяна — Директива 2014/40/ЕС — Сближаване на законодателствата — Производство, представяне и продажба на тютюневите изделия и на свързаните с тях изделия — Срок за подаване на жалбата — Просрочие — Искане за обезщетение — Подадена по съдебен ред жалба — Неспазване на изискванията за форма — Недопустимост — Липса на компетентност)

26

2018/C 221/33

Дело T-203/18 R: Определение на председателя на Общия съд от 3 май 2018 г. — VQ/ЕЦБ (Обезпечително производство — Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции — Задачи, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) №o1024/2013 — Правомощия на ЕЦБ — Специфични правомощия за надзор — Административни санкции — Публикуване — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

27

2018/C 221/34

Дело T-230/18 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 май 2018 г. — Czarnecki/Парламент (Обезпечително производство — Институционално право — Заместник-председател на Европейския парламент — Решение на Парламента за прекратяване на мандата на заместник-председател — Молба за постановяване на временни мерки — Разпореждане — Недопустимост)

27

2018/C 221/35

Дело T-186/18: Жалба, подадена на 14 март 2018 г. — Abaco Energy и др./Комисия

28

2018/C 221/36

Дело T-224/18: Жалба, подадена на 11 април 2018 г. — PV/Комисия

29

2018/C 221/37

Дело T-225/18: Жалба, подадена на 1 април 2018 г. — Manéa/CdT

31

2018/C 221/38

Дело T-237/18: Жалба, подадена на 9 април 2018 г. — Martini-Sportswear/EUIPO — Olympique de Marseille (M)

32

2018/C 221/39

Дело T-251/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — IFSUA/Съвет

33

2018/C 221/40

Дело T-257/18: Жалба, подадена на 24 април 2018 г. — Iberpotash/Комисия

34

2018/C 221/41

Дело T-259/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — Zakłady Chemiczne „Siarkopol“ Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)

35

2018/C 221/42

Дело T-264/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

36

2018/C 221/43

Дело T-272/18: Жалба, подадена на 27 април 2018 г. — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)

36

2018/C 221/44

Дело T-278/18: Жалба, подадена на 4 май 2018 г. — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)

37


BG

 

Top