Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:205:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 205, 14 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 205

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
14 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 205/01

Актуализация на приложение II и на таблици 1 и 2 от приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 205/02

Обменен курс на еврото

4

 

Сметна палата

2018/C 205/03

Специален доклад № 16/2018 — „Последващ преглед на законодателството на ЕС — системата е добре разработена, но е непълна“

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2018/C 205/04

Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ — Прекратяване и назначаване на служителите по изслушването

6

 

Постоянен комитет на държавите от ЕАСТ

2018/C 205/05

Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през първата половина на 2017 г. от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП

7

2018/C 205/06

Опасни вещества — Списък на решенията за разрешаване, приети от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в съответствие с член 64, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) през първата половина на 2017 г.

27


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 205/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

31

2018/C 205/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8943 — Intermediate Capital Group/Minimax Viking) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top