Help Print this page 

Document C:2018:205:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 205, 14 юни 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 205

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
14 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 205/01

Актуализация на приложение II и на таблици 1 и 2 от приложение IIIб по отношение на приложимите такси в евро в съответствие с член 10а от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2011/76/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 205/02

Обменен курс на еврото

4

 

Сметна палата

2018/C 205/03

Специален доклад № 16/2018 — „Последващ преглед на законодателството на ЕС — системата е добре разработена, но е непълна“

5

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2018/C 205/04

Съобщение на Надзорния орган на ЕАСТ — Прекратяване и назначаване на служителите по изслушването

6

 

Постоянен комитет на държавите от ЕАСТ

2018/C 205/05

Лекарствени продукти — Списък на разрешенията за търговия, издадени през първата половина на 2017 г. от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП

7

2018/C 205/06

Опасни вещества — Списък на решенията за разрешаване, приети от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в съответствие с член 64, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) през първата половина на 2017 г.

27


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 205/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8916 — JIC/TAHL/Australia Nature's Care Biotech) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

31

2018/C 205/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8943 — Intermediate Capital Group/Minimax Viking) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

33


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top