EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:189:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 189, 4 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 189

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
4 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2018/C 189/01

Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно ключовите компетентности за учене през целия животТекст от значение за ЕИП.  (1 )

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 189/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8899 — OTPP/Carlyle/European Camping Group)Текст от значение за ЕИП.  (1 )

14


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 189/03

Следната информация се предоставя на вниманието на — AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, IZZ-AL-DIN Hasan, MOHAMMED Khalid Shaikh, HIZBALLAH MILITARY WING, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL („National Liberation Army“), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE (PFLP), POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE-GENERAL COMMAND, SENDERO LUMINOSO (SL) („Shining Path“) — лица и групи, включени в списъка, посочен в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (вж. приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/468 на Съвета от 21 март 2018 г.)

15

 

Европейска комисия

2018/C 189/04

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 0,00 % на 1 юни 2018 година — Обменен курс на еврото

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 189/05

Известие за започване на преглед с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република

18

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 189/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance и Leasing Company) — Дело кандидат за опростена процедураТекст от значение за ЕИП.  (1 )

32


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top