EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 183, 29 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 183

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
29 май 2018 г.


Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 183/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8856 — Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 183/03

Известие на вниманието на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

2

2018/C 183/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

Европейска комисия

2018/C 183/05

Обменен курс на еврото

4

 

Административна Комисия за Координация на Системите за Социална Сигурност

2018/C 183/06

Препоръка № А1 от 18 октомври 2017 година относно издаването на атестацията, посочена в член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 2 )

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 183/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8919 — Permira/Exclusive Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

2018/C 183/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17


 

Поправки

2018/C 183/09

Поправка на Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на резбовани принадлежности за тръбопроводи от ковък чугун с произход от Китайската народна република и Тайланд ( ОВ C 162, 8.5.2018 г. )

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(2)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария.

BG

 

Top