Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:182:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 182, 28 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 182

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
28 май 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 182/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 182/02

Дело C-80/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 6 февруари 2018 г. — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)/Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

2

2018/C 182/03

Дело C-81/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 6 февруари 2018 г. — Endesa Generación, S.A./Administración General del Estado

3

2018/C 182/04

Дело C-82/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 6 февруари 2018 г. — Endesa Generación, S.A./Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

4

2018/C 182/05

Дело C-83/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 февруари 2018 г. — Iberdrola Generación Nuclear S.A.U./Administración General del Estado

6

2018/C 182/06

Дело C-97/18: Преюдициално запитване от Rechtbank Noord-Nederland (Нидерландия), постъпило на 12 февруари 2018 г. — Openbaar Ministerie/ET

7

2018/C 182/07

Дело C-99/18 P: Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. от FTI Touristik GmbH срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 30 ноември 2017 г. по дело T-475/16 — FTI Touristik GmbH/EUIPO

8

2018/C 182/08

Дело C-130/18: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 19 февруари 2018 г. — flightright GmbH/Eurowings GmbH

8

2018/C 182/09

Дело C-134/18: Преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Antwerpen (Белгия), постъпило на 19 февруари 2018 г. — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

9

2018/C 182/10

Дело C-143/18: Преюдициално запитване от Landgericht Bonn (Германия), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Antonio Romano, Lidia Romano/DSL Bank

9

2018/C 182/11

Дело C-160/18: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 28 февруари 2018 г. — X BV/Staatssecretaris van Financiën

10

2018/C 182/12

Дело C-163/18: Преюдициално запитване от Rechtbank Noord-Nederland (Нидерландия), постъпило на 1 март 2018 г. — HQ, IP, чийто законен представител е HQ, JO/Aegean Airlines SA

11

2018/C 182/13

Дело C-179/18: Преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Gent (Белгия), постъпило на 7 март 2018 г. — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst

12

2018/C 182/14

Дело C-180/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 9 март 2018 г. — Agrenergy Srl/Ministero dello Sviluppo Economico

12

2018/C 182/15

Дело C-184/18: Преюдициално запитване от Tribunal Central Administrativo Sul (Португалия), постъпило на 12 март 2018 г. — Fazenda Pública/Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

13

2018/C 182/16

Дело C-185/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 9 март 2018 г. — Oro Efectivo S.L./Diputación Foral de Bizkaia

13

2018/C 182/17

Дело C-192/18: Иск, предявен на 15 март 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша

14

2018/C 182/18

Дело C-201/18: Преюдициално запитване от Cour d’appel de Mons (Белгия), постъпило на 19 март 2018 г. — Mydibel SA/Белгийската държава

15

2018/C 182/19

Дело C-206/18: Иск, предявен на 23 март 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша

16

2018/C 182/20

Дело C-221/18 P: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. от Électricité de France (EDF) срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 16 януари 2018 г. по дело T-747/15, EDF/Комисия

17

2018/C 182/21

Дело C-247/18 P: Жалба, подадена на 9 април 2018 г. от Италианската република срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 януари 2018 г. по дело T-91/16, Италия/Комисия

18

 

Общ съд

2018/C 182/22

Дело T-271/10: Решение на Общия съд от 11 април 2018 г. — H/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Командирован национален експерт към ПМЕС в Босна и Херцеговина — Решение за преназначаване — Компетентност на началника на ПМЕС да реши преназначаването на командирован национален експерт — Задължение за мотивиране — Злоупотреба с власт — Явна грешка в преценката — Психически тормоз)

20

2018/C 182/23

Дело T-274/15: Решение на Общия съд от 10 април 2018 г. — Alcogroup и Alcodis/Комисия (Жалба за отмяна — Конкуренция — Картели — Пазар на биоетанол и етанол — Административно производство — Разпореждане да се допусне проверка — Правомощия на Комисията за извършване на проверка — Закрила на поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокати и клиенти — Документи, обменени след предходна проверка — Отказ на Комисията да спре разглежданите производства за нарушение — Необжалваем акт — Недопустимост)

20

2018/C 182/24

Дело T-732/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 22 март 2018 г. — Valencia Club de Fútbol/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Помощи, предоставени от Испания в полза на някои професионални футболни клубове — Държавна гаранция, предоставена от публичноправен субект — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

21

2018/C 182/25

Дело T-766/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 22 март 2018 г. — Hércules Club de Fútbol/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Помощи, предоставени от Испания в полза на някои професионални футболни клубове — Държавна гаранция, предоставена от публичноправен субект — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

22

2018/C 182/26

Дело T-361/17: Определение на Общия съд от 21 март 2018 г. — Eco-Bat Technologies и др./Комисия (Жалба за отмяна — Картели — Пазар за рециклиране на акумулатори за автомобили — Решение за коригиране на решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и се налагат глоби — Срок за обжалване — Начален момент — Просрочие — Недопустимост)

22

2018/C 182/27

Дело T-574/17: Определение на Общия съд от 21 март 2018 г. — UD/Комисия (Публична служба — Получател на наследствена пенсия — Социална сигурност — Отхвърляне на искане за предварително разрешение за целите на възстановяването на някои медицински разходи — Ново искане — Чисто потвърдителен акт — Срок за обжалване — Недопустимост)

23

2018/C 182/28

Дело T-34/18: Жалба, подадена на 24 януари 2018 г. — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)

23

2018/C 182/29

Дело T-135/18: Жалба, подадена на 5 март 2018 г. — Szegedi/Парламент

24

2018/C 182/30

Дело T-198/18: Иск, предявен на 16 март 2018 г. — Chrysses Demetriades & Co. и Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co/Съвет и др.

26

2018/C 182/31

Дело T-203/18: Жалба, подадена на 23 март 2018 г. — VQ/ЕЦБ

26

2018/C 182/32

Дело T-219/18: Жалба, подадена на 30 март 2018 г. — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group (Мотопеди)

28

2018/C 182/33

Дело T-228/18: Жалба, подадена на 5 април 2018 г. — Transtec/Комисия

29


BG

 

Top