EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:129:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 129, 11 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 129

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
11 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

530-а пленарна сесия на ЕИСК, 6 и 7 декември 2017 г.

2018/C 129/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Неравенството в разпределението на богатствата в Европа: съотношение между печалбата и труда в отделните държави членки“ (становище по собствена инициатива)

1

2018/C 129/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Устойчиви системи за социална сигурност и социална закрила в цифровата ера“ (становище по собствена инициатива)

7

2018/C 129/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Сътрудничество с гражданското общество за превенция на радикализирането на младите хора“ (становище по собствена инициатива)

11

2018/C 129/04

Становище Европейския икономически и социален комитет относно „Приносът на гражданското общество за разработването на всеобхватна продоволствена политика в ЕС“ (становище по собствена инициатива)

18

2018/C 129/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Основната роля на търговията и инвестициите за изпълнението и осъществяването на Целите за устойчиво развитие (ЦУР)“ (становище по собствена инициатива)

27

2018/C 129/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предимствата на подхода на воденото от общностите местно развитие за интегрираното местно развитие и развитието на селските райони“ (проучвателно становище)

36


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

530-а пленарна сесия на ЕИСК, 6 и 7 декември 2017 г.

2018/C 129/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи“[COM(2017) 252 final] и относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета“[COM(2017) 253 final – 2017/0085 (COD)]

44

2018/C 129/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната“[COM(2017) 294 final]

51

2018/C 129/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Начало на дейността на Европейския фонд за отбрана“[COM(2017) 295 final]

58

2018/C 129/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Европейската комисия относно известието на Комисията относно достъпа до правосъдие по въпросите на околната среда от 28 април 2017 г.“[C(2017) 2616 final]

65

2018/C 129/11

Становище Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари“[COM(2017) 282 final — 2017/0113 (COD)]

71

2018/C 129/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за железопътния транспорт“[COM(2017) 353 final — 2017/0146/(COD)]

75

2018/C 129/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Подновено партньорство с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“[JOIN(2016) 52 final]

76

2018/C 129/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Инициатива за устойчивото развитие на синята икономика в Западното Средиземноморие“[COM(2017) 183]

82

2018/C 129/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие за природата, хората и икономиката“[COM(2017) 198 final]

90

2018/C 129/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации“[COM(2017) 481 final – 2017/0219 (COD)]

96

2018/C 129/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно промени в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“[COM(2017) 565 final – 2017/0247 COD]

98


BG

 

Top