EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:106:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 106, 21 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 106

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
21 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 106/01

Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.8492 — Quaker/Global Houghton) ( 1 )

1

2018/C 106/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8810 — Ardian/DRT) ( 1 )

1

2018/C 106/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8697 — APMH Invest/Mitsui/Maersk Product Tankers) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 106/04

Обменен курс на еврото

3

2018/C 106/05

Решение на Комисията от 14 март 2018 година относно Механизма за бежанците в Турция за изменение на Решение C(2015) 9500 на Комисията по отношение на приноса за Механизма за бежанците в Турция

4

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2018/C 106/06

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 13 ноември 2017 година да не регистрира Identités & traditions européennes

7

 

Сметна палата

2018/C 106/07

Специален доклад № 9/2018 — „Публично-частни партньорства в ЕС — широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи“

9


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 106/08

Покана за представяне на предложения EACEA/10/2018 в рамките на програма „Еразъм+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Социално приобщаване и общи ценности: приносът в областта на образованието, обучението и младежта

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 106/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8853 — AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

14

2018/C 106/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8788 — Apple Inc./Shazam Entertainment Limited) ( 1 )

16

2018/C 106/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8845 — TA Associates/Rothschild/Datix) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top