Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:103:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 103, 19 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 103

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
19 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 103/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8816 — Goldman Sachs/Centerbridge/Robyg) ( 1 )

1

2018/C 103/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8752 — CPPIB/BHL/BGL) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 103/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (EС) № 356/2010 на Съвета относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

2

2018/C 103/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/231/ОВППС на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2018/417 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/413 на Съвета относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

3

 

Европейска комисия

2018/C 103/05

Обменен курс на еврото

4

 

Сметна палата

2018/C 103/06

Специален доклад № 10/2018 — „Схема за основно плащане за земеделски стопани — системата функционира, но оказва ограничено въздействие върху опростяването, насочването и сближаването на нивата на подпомагане“

5


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 103/07

Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г. (Решение за изпълнение C(2018) 1615 на Комисията)

6

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 103/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8766 — LKQ/Stahlgruber) ( 1 )

7


 

Поправки

2018/C 103/09

Поправка на Покана за представяне на предложения за 2018 г. — Многонационални програми — Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ C 9, 12.1.2018 г. )

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top