Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:094:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 94, 12 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 94

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
12 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 94/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 94/02

Дело C-553/17 P: Жалба, подадена на 20 юли 2017 г. от Windfinder R & L Co. KG срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 21 септември 2017 г. по дело T-395/16 — Windfinder R & L Co. KG/EUIPO

2

2018/C 94/03

Дело C-570/17 P: Жалба, подадена на 25 септември 2017 г. от Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 19 юли 2017 г. по дело T-432/16 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO

2

2018/C 94/04

Дело C-653/17 P: Жалба, подадена на 7 септември 2017 г. от Management GmbH срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 21 ноември 2017 г. по дело T-374/15 — VM Vermögens-Management/EUIPO

3

2018/C 94/05

Дело C-654/17 P: Жалба, подадена на 22 ноември 2017 г. от Bayerischen Motoren Werke AG срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 септември 2017 г. по дело T-671/14, Bayerische Motoren Werke AG/Европейска комисия

4

2018/C 94/06

Дело C-677/17: Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 4 декември 2017 г. — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

5

2018/C 94/07

Дело C-679/17: Преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen (Белгия), постъпило на 4 декември 2017 г. — Vlaamse Gewest, представляван от Vlaamse regering в лицето на Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie, и Vlaamse Gewest, представляван от Vlaamse regering в лицето на Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw/Johannes Huijbrechts

6

2018/C 94/08

Дело C-687/17 P: Жалба, подадена на 7 декември 2017 г. от Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 28 септември 2017 г. по дело T-138/15, Aanbestedingskalender BV и други/Европейска комисия

7

2018/C 94/09

Дело C-689/17: Преюдициално запитване от Landgericht München I (Германия), постъпило на 8 декември 2017 г. — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“/Land Niedersachsen

7

2018/C 94/10

Дело C-692/17: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 11 декември 2017 г. — Paulo Nascimento Consulting — Mediação Imobiliária Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

8

2018/C 94/11

Дело C-706/17: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 18 декември 2017 г. — „Achema“ AB, „Orlen Lietuva“ AB, „Lifosa“ AB/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)

8

2018/C 94/12

Дело C-707/17: Преюдициално запитване, отправено от Районен съд Свиленград (България) на 19 декември 2017 година — наказателно производство срещу Даниела Пинзару и Роберт-Андрей Черистиниу

10

2018/C 94/13

Дело C-708/17: Преюдициално запитване, отправено от Районен съд Асеновград (България) на 19 декември 2017 година — „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД / Николина Стефанова Димитрова

10

2018/C 94/14

Дело C-725/17: Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 27 декември 2017 година — „Топлофикация София“ ЕАД / Митко Симеонов Димитров

11

2018/C 94/15

Дело C-11/18 P: Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Oleksandr Viktorovych Klymenko срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 8 ноември 2017 г. по дело T-245/15, Klymenko/Съвет

12

2018/C 94/16

Дело C-21/18: Преюдициално запитване от Svea hovrätt (Швеция), постъпило на 11 януари 2018 г. — Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag

13

2018/C 94/17

Дело C-36/18: Иск, предявен на 18 януари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция

14

2018/C 94/18

Дело C-59/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Италианска република/Съвет на Европейския съюз

15

 

Общ съд

2018/C 94/19

Дело T-818/14: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — BSCA/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени от Белгия полза на BSCA — Решение, с което помощите се обявяват за частично съвместими и за частично несъвместими с вътрешния пазар — Правнообвързващ акт — Давностен срок — Икономически характер на ILS — Пропорция, в която инсталациите се използват за икономически цели — Неверни цифрови данни — Искане за изменение на жалбата — Определяне на настоящите стойности — Задължение за мотивиране — Нарушаване на конкуренцията — Оправдани правни очаквания)

16

2018/C 94/20

Дело T-196/15 P: Решение на Общия съд от 31 януари 2018 г. — Gyarmathy/FRA (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Назначаване — Обявление за свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатура — Развитие на процедурата по подбор — Изопачаване на доказателства — Задължение за мотивиране — Правило за съответствие между жалбата по съдебен и жалбата по административен ред — Безпристрастност на Съда на публичната служба)

17

2018/C 94/21

Дело T-44/16: Решение на Общия съд от 31 януари 2018 г. — Novartis/EUIPO — SK Chemicals (Изображение на пластир) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща пластир — Относително основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), ii) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

17

2018/C 94/22

Дело T-91/16: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — Италия/Комисия (ЕСФ — Оперативна програма по цел 1 за регион Сицилия — Намаляване на първоначално предоставената финансова помощ — Метод на изчисление чрез екстраполиране — Пропорционалност — Член 39, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 — Задължение за мотивиране)

18

2018/C 94/23

Дело T-113/16: Решение на Общия съд от 30 януари 2018 г. — Arctic Cat/EUIPO — Slazengers (Изображение на скачаща на дясно котка) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка, изобразяваща скачаща на дясно котка — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща скачаща на ляво котка — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

18

2018/C 94/24

Дело T-172/16: Решение на Общия съд от 26 януари 2018 г. — Centro Clinico e Diagnostico G.B. Morgagni/Комисия (Държавни помощи — Намаляване на данъците и вноските, дължими от предприятията, установени в районите, засегнати от природните бедствия в Италия — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването им — Жалба за отмяна — Потенциален получател, носител на придобито право — Пряко и лично засягане — Допустимост — Равно третиране — Оправдани правни очаквания)

19

2018/C 94/25

Дело T-367/16: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — Brunner/EUIPO — CBM (H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „HOLY“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8,параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

20

2018/C 94/26

Дело T-561/16: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — Galocha/Европейско съвместно предприятие за ITER (Публична служба — Договорно наети служители — Процедура за подбор на Европейското съвместно предприятие Fusion for Energy — Списъци с издържали конкурса — Нередовност на процедурата за подбор — Последващи актове с адресати трети лица — Интерес на трети лица — Интерес на службата)

20

2018/C 94/27

Дело T-625/16: Решение на Общия съд от 30 януари 2018 г. — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление за микро-, малки и средни предприятия — Грешка в декларацията за големината на предприятието — Решение за налагане на административна такса — Преустановяване на производството на веществото — Критерии за изчисляване на размера на административната такса — Препоръка 2003/361/ЕО — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания — Пропорционалност — Равно третиране)

21

2018/C 94/28

Дело T-765/16: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — Grupo Ganaderos de Fuerteventura/EUIPO (EL TOFIO El sabor de CANARIAS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „EL TOFIO El sabor de CANARIAS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

22

2018/C 94/29

Дело T-808/16: Решение на Общия съд от 30 януари 2018 г. — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „HISPANITAS JOY IS A CHOICE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „JOY“ — Реално използване на по-ранната марка — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

22

2018/C 94/30

Дело T-866/16: Решение на Общия съд от 25 януари 2018 г. — SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „billiger-mietwagen.de“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

23

2018/C 94/31

Дело T-35/17: Решение на Общия съд от 31 януари 2018 г. — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „iGrill“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

24

2018/C 94/32

Дело T-69/17: Решение на Общия съд от 24 януари 2018 г. — Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Fack Ju Göhte“ — Абсолютно основание за отказ — Марка, която противоречи на обществения ред и на добрите нрави — Член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

24

2018/C 94/33

Дело T-715/16: Определение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — Pebagua/Комисия (Жалба за отмяна — Околна среда — Защита срещу инвазивни чужди видове — Предотвратяване и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове — Регламент (ЕС) № 1143/2014 — Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 — Приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза — Включване на вида Procambarus clarkii — Липса на лично засягане — Подзаконов акт, който включва мерки за изпълнение — Явна недопустимост)

25

2018/C 94/34

Дело T-762/16: Определение на Общия съд от 15 януари 2018 г. — ArcelorMittal Belval & Differdange и ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA (Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Документи, притежавани от ECHA — Заявление относно документи и идентичността на един от първоначалните заявители за достъп до информацията на регистрант на вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Частичен отказ на достъп — Оттегляне на решението за отказ да се предостави достъп — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

26

2018/C 94/35

Дело T-157/17: Определение на Общия съд от 22 януари 2018 г. — Cristalfarma/EUIPO — Novartis (ILLUMINA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ILLUMINA“ — Оттегляне на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

26

2018/C 94/36

Дело T-178/17: Определение на Общия съд от 18 януари 2018 г. — W&O medical esthetics/EUIPO — Fidia farmaceutici (HYALSTYLE) (Марка на Европейския съюз — Производство по обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „HYALSTYLE“ — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Искане за изслушване на свидетели — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001) — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти лишена от всякакво правно основание)

27

2018/C 94/37

Дело T-784/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 18 януари 2018 г. —Strabag Belgium/Парламент (Обезпечително производство — Обществени поръчки за строителство — Молба за постановяване на временни мерки — Период на изчакване — Оферта с необичайно ниска стойност — Fumus boni juris — Нетложност — Претегляне на интереси)

28

2018/C 94/38

Дело T-820/17: Жалба, подадена на 15 декември 2017 г. — Frinsa del Noroeste/EUIPO — Alimentos Friorizados (Alfrisa)

28

2018/C 94/39

Дело T-8/18: Жалба, подадена на 11 януари 2018 г. — easyJet Airline/Комисия

29

2018/C 94/40

Дело T-13/18: Жалба, подадена на 15 януари 2018 г. — Crédit mutuel Arkéa/EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

30

2018/C 94/41

Дело T-18/18: Жалба, подадена на 17 януари 2018 г. — Lillelam/EUIPO — Pfaff (LITTLE LAMB)

31

2018/C 94/42

Дело T-23/18: Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)

31

2018/C 94/43

Дело T-24/18: Жалба, подадена на 20 януари 2018 г. — adidas International Trading и др./Комисия

32

2018/C 94/44

Дело T-28/18: Жалба, подадена на 22 януари 2018 г. — Marriott Worldwide/EUIPO — AC Milan (AC MILAN)

33

2018/C 94/45

Дело T-30/18: Жалба, подадена на 23 януари 2018 г. — Yado/EUIPO — Dvectis CZ (Възглавница за седалки)

34

2018/C 94/46

Дело T-46/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Comune di Milano/Съвет

35

2018/C 94/47

Дело T-610/16: Определение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — PC/EASO

36

2018/C 94/48

Дело T-642/16: Определение на Общия съд от 18 януари 2018 г. — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

36

2018/C 94/49

Дело T-181/17: Определение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — PC/EASO

36

2018/C 94/50

Дело T-281/17: Определение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия

36


BG

 

Top