EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:077:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 77, 1 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 77

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
1 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 77/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8803 — Michelin/Sumitomo/JV) ( 1 )

1

2018/C 77/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8665 — Discovery/Scripps) ( 1 )

1


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2018/C 77/03 CON/2018/1

Становище на Европейската централна банка от 2 януари 2018 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (CON/2018/1)

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 77/04

Обменен курс на еврото

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 77/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8806 — Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

2018/C 77/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8821 — Advent International/Circet Groupe) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8


 

Поправки

2018/C 77/07

Поправка на Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 22 септември 2016 година относно средносрочните уязвимости в сектора на жилищните недвижими имоти в Австрия (ECCP/2016/05) ( ОВ C 31, 31.1.2017 г. )

9


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top