Help Print this page 

Document C:2018:054:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 54, 13 февруари 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 54

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
13 февруари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Комитет на регионите

 

125-а пленарна сесия, 9—11 октомври 2017 г.

2018/C 54/01

Резолюция на Европейския комитет на регионите — Европейският семестър за 2017 г. и с оглед на годишния обзор на растежа за 2018 г.

1

2018/C 54/02

Резолюция на Европейския комитет на регионите относно препоръките към държавните и правителствените ръководители, които ще участват в петата среща на високо равнище на Източното партньорство в Брюксел на 24 ноември 2017 г.

5

 

СТАНОВИЩА

 

Комитет на регионите

 

125-а пленарна сесия, 9—11 октомври 2017 г.

2018/C 54/03

Становище на Европейския комитет на регионите — Финансирането на борбата с изменението на климата: основен инструмент за изпълнението на Парижкото споразумение

9

2018/C 54/04

Становище на Европейския комитет на регионите — Бъдещето на МСЕ — Транспорт

14

2018/C 54/05

Становище на Европейския комитет на регионите — Преглед на изпълнението на политиките в областта на околната среда

21

2018/C 54/06

Становище на Европейския комитет на регионите — Европейска стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи

27

2018/C 54/07

Становище относно „Засилване на териториалната устойчивост: предоставяне на правомощия на регионите и градовете, за да посрещнат глобализацията“

32

2018/C 54/08

Становище на Европейския комитет на регионите — Стратегически подход за устойчивост във външната дейност на ЕС

38

2018/C 54/09

Становище на Европейския комитет на регионите — „Изграждане на основана на данни европейска икономика“

43

2018/C 54/10

Становище на Европейския комитет на регионите — „Европейският стълб на социалните права и Документ за размисъл относно социалното измерение на Европа“

48

2018/C 54/11

Становище на Европейския комитет на регионите — Европейска политика за подобряване на сеизмичната устойчивост на сградния фонд и инфраструктурата

62

2018/C 54/12

Становище на Европейския комитет на регионите — „Космическа стратегия за Европа“

66

2018/C 54/13

Становище на Европейския комитет на регионите — Реформа на собствените ресурси на ЕС в следващата МФР за периода след 2020 г.

72

2018/C 54/14

Становище на Европейския комитет на регионите — Закрилата на децата мигранти

76


 

III   Подготвителни актове

 

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

 

125-а пленарна сесия, 9—11 октомври 2017 г.

2018/C 54/15

Становище на Европейския комитет на регионите — Пакет за услугите „Икономика на услугите, която работи за европейците“

81


BG

 

Top