EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:042:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 42, 5 февруари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 42

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
5 февруари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 42/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 42/02

Дело C-401/17 P: Жалба, подадена на 30 юни 2017 г. от Double „W“ Enterprises Ltd срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 май 2017 г. по дело T-899/16, Double „W“ Enterprises Ltd/Кралство Испания

2

2018/C 42/03

Дело C-468/17 P: Жалба, подадена на 3 август 2017 г. от Morton’s of Chicago Inc. срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 15 май 2017 г. по дело T-223/15 — Morton’s of Chicago/EUIPO

2

2018/C 42/04

Дело C-520/17 P: Жалба, подадена на 30 август 2017 г. от X-cen-tek GmbH & Co. KG срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 28 юни 2017 г. по дело T-470/16 — X-cen-tek GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

2

2018/C 42/05

Дело C-614/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella S.L. и Juan Ramón Cuquerella Montagud

3

2018/C 42/06

Дело C-627/17: Преюдициално запитване от Okresný súd Dunajská Streda (Словакия), постъпило на 8 ноември 2017 г. — ZSE Energia a.s./RG

3

2018/C 42/07

Дело C-633/17: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 10 ноември 2017 г. — Gmalieva s.r.o., Manfred Naderhirn

4

2018/C 42/08

Дело C-640/17: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Португалия), постъпило на 16 ноември 2017 г. — Luís Manuel dos Santos/Fazenda Pública

5

2018/C 42/09

Дело C-661/17: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 27 ноември 2017 г. — M.A., S.A., A.Z./The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Ireland

5

2018/C 42/10

Дело C-665/17 P: Жалба, подадена на 27 ноември 2017 г. от Европейската комисия срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 септември 2017 г. по дело T-247/16, Trasta Komercbanka AS и др./Европейска централна банка

6

2018/C 42/11

Дело C-669/17 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2017 г. от Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 12 септември 2017 г. по дело T-247/16, Trasta Komercbanka AS и др./Европейска централна банка

8

2018/C 42/12

Дело C-670/17 P: Жалба, подадена на 20 ноември 2017 г. от Република Гърция срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 19 септември 2017 г. по дело T-327/15, Република Гърция/Европейска комисия

8

 

Общ съд

2018/C 42/13

Дело T-460/14: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — AETMD/Съвет (Дъмпинг — Приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд — Частично междинно преразглеждане — Изменение на окончателното антидъмпингово мито — Асоциация, представляваща производителите от Съюза — Нарушаване на процесуалните права — Право на защита)

10

2018/C 42/14

Дело T-136/15: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — Evropaïki Dynamiki/Парламент (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Покани за предоставяне на оферти по всички лотове на обществена поръчка — Отказ за предоставяне на достъп — Липса на индивидуално и конкретно разглеждане на документите, до които е поискан достъп — Изключение, свързано със защитата на обществената сигурност — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — Изключение, свързано със защитата на частния живот — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение — Обща презумпция — Неразумно работно натоварване)

11

2018/C 42/15

Дело T-164/15: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Парламент (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществена поръчка — Доставки на външни ИТ услуги за Парламента и други институции и агенции на Съюза — Класиране на оферент в процедурата съгласно механизма за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност)

11

2018/C 42/16

Дело T-314/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Гърция/Комисия (Държавни помощи — Помощ в полза на предприятие, сключило договор за концесия за експлоатация на контейнерния терминал в пристанището на Пирея — Решение, с което помощта е обявена за несъвместима с вътрешния пазар — Право на защита — Задължение за мотивиране — Понятие за държавна помощ — Помощи, предназначени за улесняване на развитието на определени дейности или определени икономически райони — Стимулиращ ефект на помощта — Необходимост от помощта — Определяне на размера на помощта)

12

2018/C 42/17

Дело T-497/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Oltis Group/Комисия (Изследване и развитие — Рамкова програма за изследвания и иновации 2014-2020г. (Хоризонт 2020) — Стимулиране и координиране на инвестициите на Съюза в изследвания и иновации в железопътния сектор — Създаване на съвместното предприятие „Shift2Rail“ — Статут на асоцииран член на съвместното предприятие „Shift2Rail“ — Покана за заявяване на интерес — Отхвърляне на кандидатурата — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Злоупотреба с власт)

13

2018/C 42/18

Дело T-692/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — HTTS/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Извъндоговорна отговорност — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

13

2018/C 42/19

Дело T-712/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Crédit mutuel Arkéa/ЕЦБ (Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор върху кредитните институции — Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Пруденциален надзор на консолидирана основа — Група, подлежаща на пруденциален надзор — Институции, дълготрайно свързани с централен орган — Член 2, параграф 21, буква в) от Регламент (ЕС) № 468/2014 — Член 10 от Регламент (ЕС) № 575/2013 — Капиталови изисквания — Член 16, параграф 1, буква в), и параграф 2, буква a) от Регламент № 1024/2013)

14

2018/C 42/20

Дело T-52/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Crédit mutuel Arkéa/ЕЦБ (Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор върху кредитните институции — Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Пруденциален надзор на консолидирана основа — Група, подлежаща на пруденциален надзор — Институции, дълготрайно свързани с централен орган — Член 2, параграф 21, буква в) от Регламент (ЕС) № 468/2014 — Член 10 от Регламент (ЕС) №o 575/2013 — Капиталови изисквания — Член 16, параграф 1, буква в), и параграф 2, буква a) от Регламент № 1024/2013)

15

2018/C 42/21

Дело T-114/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Delfin Wellness/EUIPO — Laher (Кабини с инфрачервено излъчване и сауни) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистрирани промишлени дизайни на Общността, изобразяващи кабини с инфрачервено излъчване и сауни — По-ранни промишлени дизайни — Основание за обявяване на недействителност — Липса на новости — Член 5 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Оповестяване на ранни промишлени дизайни преди датата на приоритета — Член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент № 6/2002 — Право на изслушване — Член 64, параграф 1 от Регламент № 6/2002)

15

2018/C 42/22

Дело T-280/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — GeoClimaDesign/EUIPO — GEO (GEO) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „GEO“ — Абсолютно основание за отказ — Отличителен характер — Липса на описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 2017/1001) — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква а) от Регламент № 2017/1001)

16

2018/C 42/23

Дело T-482/16 RENV: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Arango Jaramillo и др./ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Срок за обжалване — Разумен срок — Пенсии — Реформа от 2008 г. — Договорен характер на трудовото правоотношение — Пропорционалност — Задължение за мотивиране — Правна сигурност — Отговорност — Неимуществена вреда)

17

2018/C 42/24

Дело T-575/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — Martinez De Prins и др./ЕСВД (Публична служба — Длъжностни лица — Служители — Възнаграждение — Персонал на ЕСВД с месторабота в трета страна — Член 10 от приложение Х към Правилника за длъжностните лица — Ежегодно преразглеждане на надбавката за условия на живот — Решение за намаляване на надбавката за условия на живот в Гана от 25 на 20 % — Възражение за незаконосъобразност)

17

2018/C 42/25

Дело T-577/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — Campo e.a./SEAE (Публична служба — Длъжностни лица — Служители — Възнаграждение — Персонал на ЕСВД с месторабота в трета страна — Член 10 от приложение X към Правилника — Ежегодна оценка на надбавката за условия на живот — Решение, с което се намалява надбавката за условия на живот в Черна гора от 15 на 10 % — Възражение за незаконосъобразност)

18

2018/C 42/26

Дело T-592/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — HQ/СОСР (Публична служба — Срочно наети служители — Срочен договор — Решение за неподновяване — Явна грешка в преценката — Задължение за полагане на грижа — Принцип на добра администрация — Право на изслушване — Психически тормоз — Злоупотреба с власт — Отговорност)

19

2018/C 42/27

Дело T-602/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — CJ/ECDC (Публична служба — Договорно наети служители — Доклад за кариерно развитие — Процедура за оценяване за 2012 г. — Изготвяне — Молба за отмяна на решението, приключващо доклада за оценка)

19

2018/C 42/28

Дело T-611/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — Trautmann/ЕСВД (Публична служба — Длъжностни лица — – Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Член 15 от приложение X към Правилника — Условия за предоставяне — Член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника — Редовно посещаване на учебно заведение, за което се дължи такса — Член 85 от Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми — Задължение за мотивиране — Право на изслушване)

20

2018/C 42/29

Дело T-692/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — CJ/ECDC (Публична служба — Договорно наети служители — Срочен договор — Член 47, буква б) от УРДС — Отмяна на решение за предсрочно прекратяване — Член 266 ДФЕС — Изпълнение на решение на Съда на публичната служба — Приемане на ново решение за предсрочно прекратяване — Обратно действие)

21

2018/C 42/30

Дело T-700/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „SLIMDYNAMICS“ — По-ранна национална словна марка „DYNAMIN“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

21

2018/C 42/31

Дело T-703/16 RENV: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — CJ/ECDC (Публична служба — Договорно наети служители — Срочен договор — Предсрочно прекратяване — Член 47, буква б), точка ii) от УРДС — Правила относно предизвестието — Отговорност — Неимуществена вреда)

22

2018/C 42/32

Дело T-828/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — Consejo Regulador „Torta del Casar“/EUIPO — Consejo Regulador „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ — Защитено наименование за произход „Torta del Casar“ — Относително основание за отказ — Член 2, параграф 2, член 3, параграф 1 и член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006 — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

22

2018/C 42/33

Дело T-912/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2017 г. — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „RROFA“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „ROFA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

23

2018/C 42/34

Дело T-4/17: Решение на Общия съд от 13 декември 2017 г. — Coedo Suárez/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Задължително пенсиониране — Молба за признаване на професионалния характер на инвалидността — Квалифициране на молбата като подадена по административен ред жалба — Разумен срок — Нередовна предварителна административна процедура — Недопустимост — Отговорност)

24

2018/C 42/35

Дело T-217/11 REV: Определение на Общия съд от 28 ноември 2017 г. — Staelen/Омбудсман (Извъндоговорна отговорност — Молба за отмяна — Последици от последващо решение на Съда, отменящо частично решението на Общия съд — Липса на нови факти — Недопустимост)

24

2018/C 42/36

Дело T-252/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 29 ноември 2017 г. — Ferrovial и др./Комисия (Обезпечително производство — Схема за помощи, предвидена от испанското данъчно законодателство — Разпоредба относно корпоративния данък, позволяваща на испанските предприятие да амортизират финансовата репутация при придобиване на дялови участия в чуждестранни дружества — Ново административно тълкуване — Включване в режима на пряко придобиване на дялови участия в чуждестранни холдингови дружества — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

25

2018/C 42/37

Дело T-902/16: Определение на Общия съд от 27 ноември 2017 г. — HeidelbergCement/Комисия (Жалба за отмяна — Конкуренция — Концентрации — Пазар на сив цимент в Хърватия — Решение за започване на фазата на задълбочено разследване съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 — Неподлежащ на обжалване акт — Подготвителен акт — Недопустимост)

25

2018/C 42/38

Дело T-907/16: Определение на Общия съд от 27 ноември 2017 г. — Schwenk Zement/Комисия (Жалба за отмяна — Конкуренция — Концентрации — Пазар на сив цимент в Хърватия — Решение за започване на фазата на задълбочено разследване съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 — Неподлежащ на обжалване акт — Подготвителен акт — Недопустимост)

26

2018/C 42/39

Дело T-148/17: Определение на Общия съд от 7 декември 2017 г. — Troszczynski/Парламент (Жалба за отмяна — Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавки за парламентарни сътрудници — Събиране на недължимо изплатени суми — Частична недопустимост — Частична липса на основание за произнасяне по същество)

26

2018/C 42/40

Дело T-381/17: Определение на Общия съд от 7 декември 2017 г. — Acsen/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Директива 2011/35/ЕС — Сливания на акционерни дружества — Нищожност на сливането — Липса на различаване на абсолютната от относителната недействителност на сливането — Срок за обжалване — Просрочена жалба — Явна недопустимост)

27

2018/C 42/41

Дело T-669/17: Жалба, подадена на 25 септември 2017 г. — Hernando Avendaño и др./ЕСП

28

2018/C 42/42

Дело T-735/17: Жалба, подадена на 31 октомври 2017 г. — Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España/ЕСП

28

2018/C 42/43

Дело T-745/17: Жалба, подадена на 14 ноември 2017 г. — Kerkosand/Комисия

29

2018/C 42/44

Дело T-754/17: Жалба, подадена на 15 ноември 2017 г. — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest)/Комисия

30

2018/C 42/45

Дело T-779/17: Жалба, подадена на 30 ноември 2017 г. — United Wineries/EUIPO — Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

31

2018/C 42/46

Дело T-781/17: Жалба, подадена на 30 ноември 2017 г. — Kraftpojkarna/Комисия

32

2018/C 42/47

Дело T-782/17: Жалба, подадена на 30 ноември 2017 г. — Wuxi Saijing Solar/Комисия

33

2018/C 42/48

Дело T-783/17: Жалба, подадена на 1 декември 2017 г. — GE Healthcare/Комисия

34

2018/C 42/49

Дело T-786/17: Жалба, подадена на 4 декември 2017 г. — BTC/Комисия

35

2018/C 42/50

Дело T-789/17: Жалба, подадена на 29 ноември 2017 г. — TecAlliance/EUIPO — Siemens (TecDocPower)

36

2018/C 42/51

Дело T-790/17: Жалба, подадена на 5 декември 2017 г. — St. Andrews Links/EUIPO („ST ANDREWS“)

37

2018/C 42/52

Дело T-791/17: Жалба, подадена на 5 декември 2017 г. — St. Andrews Links/EUIPO („ST ANDREWS“)

37

2018/C 42/53

Дело T-792/17: Жалба, подадена на 5 декември 2017 г. — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

38

2018/C 42/54

Дело T-797/17: Жалба, подадена на 6 декември 2017 г. — Star Television Productions/EUIPO — Marc Dorcel (STAR)

39

2018/C 42/55

Дело T-798/17: Жалба, подадена на 8 декември 2017 г. — De Masi и Varoufakis/ЕЦБ

39

2018/C 42/56

Дело T-799/17: Жалба, подадена на 11 декември 2017 г. — Scania и др./Комисия

40

2018/C 42/57

Дело T-800/17: Жалба, подадена на 11 декември 2017 г. — Brown Street Holdings/EUIPO — Enesan (FIGHT LIFE)

41

2018/C 42/58

Дело T-801/17: Жалба, подадена на 6 декември 2017 г. — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)

42

2018/C 42/59

Дело T-802/17: Жалба, подадена на 7 декември 2017 г. — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED)

43

2018/C 42/60

Дело T-803/17: Жалба, подадена на 7 декември 2017 г. — Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest)

43

2018/C 42/61

Дело T-804/17: Жалба, подадена на 11 декември 2017 г. — Stada Arzneimittel/EUIPO (Изображение на две срещуположни дъги)

44

2018/C 42/62

Дело T-808/17: Жалба, подадена на 11 декември 2017 г. — Pethke/EUIPO

44

2018/C 42/63

Дело T-616/16: Определение на Общия съд от 5 декември 2017 г. — FE/Комисия

45

2018/C 42/64

Дело T-64/17: Определение на Общия съд от 29 ноември 2017 г. — Lions Gate Entertainment/EUIPO (DIRTY DANCING)

46


BG

 

Top