EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:037:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 37, 1 февруари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 37

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
1 февруари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2018/C 37/01 ЕЦБ/2018/1

Препоръка на Европейската централна банка от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1)

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 37/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8746 — EG Group/ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 37/04

Обменен курс на еврото

3

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2018/C 37/05

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 20 септември 2017 година за регистриране на Sallux

4

 

Европол

2018/C 37/06

Управителен съвет на Европол — Процедурен правилник

19


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 37/07

Специфична покана за представяне на предложения — EACEA/03/2018 — Харта за висше образование „Еразъм+“ за периода 2014—2020 г.

25

 

Европейска инвестиционна банка

2018/C 37/08

Покана за участие — Турнир на ЕИБ за социални иновации — 2018 г.

27

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 37/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8753 — HASCO/Magna/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

28

2018/C 37/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8761 — ReAssure/Actaeon) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

30


 

Поправки

2018/C 37/11

Поправка на Известие за започване на антисубсидийна процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина ( ОВ C 34, 31.1.2018 г. )

31


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top