EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:034:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 34, 31 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 34

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
31 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2018/C 34/01

Становище на Комисията от 26 януари 2018 година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци, получени при демонтирането на съоръжението AMI, което е част от площадката на атомната електроцентрала Chinon, разположена във Франция

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 34/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8348 — RAG Stiftung/Evonik Industries/Huber Silica) ( 1 )

3

2018/C 34/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8692 — SAICA/Emin Leydier) ( 1 )

3

2018/C 34/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8745 — CD&R/D'Ieteren/Belron) ( 1 )

4


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2018/C 34/05 CON/2017/46

Становище на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 година относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46)

5

2018/C 34/06 CON/2017/47

Становище на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 година относно промени в рамката на Съюза за управление на кризи (CON/2017/47)

17


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 34/07

Решение на Съвета от 29 януари 2018 година за подновяване на мандата на председателя на апелативните състави на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

24

 

Европейска комисия

2018/C 34/08

Обменен курс на еврото

25

2018/C 34/09

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

26

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2018/C 34/10

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 31 август 2017 година за регистриране на Европейско християнско политическо движение

27


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 34/11

Известие за започване на антисубсидийна процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина

37

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 34/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8804 — Bain Capital/Fedrigoni) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

48

2018/C 34/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8775 — Shell/Impello) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

50

2018/C 34/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8783 — Repsol/Kia/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

51


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top