EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 31, 27 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 31

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
27 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 31/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8740 — Schmolz+Bickenbach/Assets of Asco Industries) ( 1 )

1

2018/C 31/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията не повдига възражения или мярката не представлява държавна помощ ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 31/03

Решение на Съвета от 23 януари 2018 година за назначаване на член на Европейския статистически консултативен комитет, който представлява Съвета

3

2018/C 31/04

Решение на Съвета от 23 януари 2018 година за назначаване на членове и заместник-членове на Консултативния комитет за свободното движение на работници за Италия

4

 

Европейска комисия

2018/C 31/05

Обменен курс на еврото

6

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2018/C 31/06

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 27 септември 2017 година за регистриране на Transform Europe

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 31/07

Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

12


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 31/08

Известие за започване на преглед с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои принадлежности за тръбопроводи с произход от Турция, Русия, Корея и Малайзия

16

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2018/C 31/09

Обявление — Обществена консултация — Географски означения от Конфедерация Швейцария

26


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top