EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:014:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 14, 16 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
16 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 14/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8718 — Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 14/02

Обменен курс на еврото

2

2018/C 14/03

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 февруари 2018 г.(Публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

3

2018/C 14/04

Нова национална страна на разменни евромонети

4

2018/C 14/05

Нова национална страна на разменни евромонети

5

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2018/C 14/06

Обобщение на становището на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предпазните мерки и дерогациите по член 89 от Общия регламент относно защитата на данните в контекста на предложение за регламент относно интегрираната статистика на земеделските стопанства

6


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 14/07

Покана за представяне на предложения и свързани дейности в рамките на работния план за 2018 г. на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“

9

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 14/08

Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антисубсидийни мерки

10

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 14/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8736 — Toohil Telecom / Eircom) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

11

2018/C 14/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8693 — EDF/Canadian Solar/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top