Help Print this page 

Document C:2018:012:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 12, 13 януари 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 12

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
13 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

Съвет

2018/C 12/01

Договореност между Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка, Европейската сметна палата, Европейската служба за външна дейност, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите и Европейската инвестиционна банка относно организацията и функционирането на екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на Съюза (CERT-EU)

1

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 12/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8522 — Avantor/VWR) ( 1 )

12

2018/C 12/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8640 — CVC/Blackstone/Paysafe) ( 1 )

12

2018/C 12/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8684 — La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) ( 1 )

13


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 12/05

Актуализация за 2018 г. на надбавките, приложими за националните експерти, командировани към Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз

14

 

Европейска комисия

2018/C 12/06

Обменен курс на еврото

15

2018/C 12/07

Нова национална страна на разменни евромонети

16

 

Сметна палата

2018/C 12/08

Специален доклад № 1/2018 — „Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони (JASPERS) — време е за по-добро насочване“

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 12/09

Информация, която държавите членки съобщават относно забрана на риболовни дейности

18


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 12/10

Покана за представяне на предложения за създаване на Общности на знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT)

19


 

Поправки

2018/C 12/11

Поправка на Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018—2019 г. ( ОВ C 446, 29.12.2017 г. )

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top