Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 9, 12 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 9

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
12 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 9/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8723 — Aviva Investors/ERAFP/Place des Halles Shopping Centre) ( 1 )

1

2018/C 9/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8731 — COMSA/Mirova/PGGM/Cedinsa Concessionària) ( 1 )

1

2018/C 9/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8707 — CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 9/04

Обменен курс на еврото

3

2018/C 9/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 20 юни 2017 г., относно проекторешение по дело AT.39740 — Google Search (Пазаруване) — Докладчик: Кипър

4

2018/C 9/06

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 26 юни 2017 г., относно проекторешение по Дело AT.39740 — Google Търсене (Пазаруване) — Докладчик: Кипър

5

2018/C 9/07

Окончателен доклад на служителя по изслушването (Дело AT.39740 — Google Search (Пазаруване)

6

2018/C 9/08

Резюме на решение на Комисията от 27 юни 2017 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 54 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39740 — Google Search (Пазаруване) (нотифицирано под номер C(2017) 4444)

11


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2018/C 9/09

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — Обикновени програми — Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

15

2018/C 9/10

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — Многонационални програми — Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

32

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2018/C 9/11

Известие относно действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса за Съюза на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани, inter alia, от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея

50

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 9/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8715 — CVC/TMF) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

51


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top