EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 434, 15 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 434

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
15 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

528-а пленарна сесия на ЕИСК, 20 и 21 септември 2017 г.

2017/C 434/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействие на цифровата революция в областта на здравеопазването върху здравното осигуряване“ (становище по собствена инициатива)

1

2017/C 434/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Анализ на прозрачността, методологията и ресурсите на анализите и оценките на въздействието, изготвяни от Комисията, с цел подобряване на качеството на европейското законодателство“ (становище по собствена инициатива)

11

2017/C 434/03

Становище на Европейския икономическия и социален комитет относно „Система на данъчно облагане, благоприятстваща справедлива конкуренция и икономически растеж“ (становище по собствена инициатива)

18

2017/C 434/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Новият контекст на стратегическите отношения ЕС–CELAC и ролята на гражданското общество“ (становище по собствена инициатива)

23

2017/C 434/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята и перспективите на социалните партньори и други организации на гражданското общество в контекста на новите форми на заетост“ (проучвателно становище по искане на естонското председателство)

30

2017/C 434/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изграждане и развитие на умения, включително цифрови умения, в контекста на новите форми на заетост — нови политики и развитие на ролите и отговорностите“ (проучвателно становище по искане на естонското председателство)

36


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

528-а пленарна сесия на ЕИСК, 20 и 21 септември 2017 г.

2017/C 434/07

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет — Развитие на митническия съюз в ЕС и на неговото управление“[COM(2016) 813 final]

43

2017/C 434/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — План за действие в областта на финансовите услуги за потребители: по-добри продукти, по-голям избор“[COM(2017) 139 final]

51

2017/C 434/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)“[COM(2016) 683 final — 2016/0336 (CNS)] — „Предложение за Директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък“[COM(2016) 685 final — 2016/0337 (CNS)]

58

2017/C 434/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез ЦК, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции“[COM(2017) 208 final — 2017/090 (COD)] — „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави“[COM(2017) 331 final — 2017/0136 (COD)]

63


BG

 

Top