Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:429:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 429, 14 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 429

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
14 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 429/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8722 — Omers/Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8681 — Endowment Strategies/Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 429/04

Заключения на Съвета относно нов тласък за висшето образование в ЕС

3

 

Европейска комисия

2017/C 429/05

Обменен курс на еврото

8

2017/C 429/06

Годишно актуализиране за 2017 г. на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани към тях

9

2017/C 429/07

Междинно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави

15

2017/C 429/08

Годишно актуализиране на корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица, срочно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз, служещи в трети държави

18

 

Сметна палата

2017/C 429/09

Специален доклад № 21/2017 — „Екологизирането — по-сложна схема за подпомагане на доходите, която все още не е екологично ефективна“

24

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

Надзорен орган на ЕАСТ

2017/C 429/10

Официални празници през 2018 г.: държави от ЕАСТ, които са членки на ЕИП, и институции на ЕИП

25

2017/C 429/11

Държавна помощ — Решение да не се повдигат възражения

27


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2017/C 429/12

Обявление за конкурс на общо основание

28

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2017/C 429/13

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Héraðsdómur Reykjavíkur на 30 юни 2017 г. по дело Fjarskipti hf срещу Síminn hf. (Дело E-6/17)

29

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 429/14

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8710 — JD/Sonae MC/Balaiko/JDSH/Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top