EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:425:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 425, 12 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 425

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
12 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2017/C 425/01

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно по-нататъшното развитие на структурирания диалог на ЕС по въпросите на спорта

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 425/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8239 — NKT Holding A/S/ABB High Voltage Cable Business) ( 1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 425/03

Заключения на Съвета относно насърчаването на достъпа до култура чрез цифрови средства с акцент върху привличането на публика

4

2017/C 425/04

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/788/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2017/2282 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1183/2005 на Съветаотносно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

7

2017/C 425/05

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1183/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу лица, нарушаващи оръжейното ембарго по отношение на Демократична република Конго

8

 

Европейска комисия

2017/C 425/06

Обменен курс на еврото

9

2017/C 425/07

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 30 май 2017 г., относно проекторешение по дело AT.38238 Суров тютюн — Испания — Докладчик: Полша

10

2017/C 425/08

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело AT.38238 — Суров тютюн — Испания — Решение за изменение на глоби

11

2017/C 425/09

Резюме на решение на Комисията от 16 юни 2017 година за изменение на Решение C(2004) 4030 final относно производство по член 81, параграф 1 от Договора за ЕО (Дело AT.38238 — Суров тютюн — Испания) (нотифицирано под номер С(2017) 4098)

12

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2017/C 425/10

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 31 август 2017 година за регистрация на Фондацията за европейски прогресивни изследвания

14


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top