Help Print this page 

Document C:2017:419:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 419, 7 декември 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 419

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
7 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2016—2017
Заседание от 1 март 2017 г.
БРЮКСЕЛ

2017/C 419/01

Протокол от заседанието от 1 март 2017 г.

1

 

СЕСИЯ 2017—2018
Заседание от 2 март 2017 г.
БРЮКСЕЛ

2017/C 419/02

Протокол от заседанието от 2 март 2017 г.

17


Легенда на използваните символи

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура: първо четене

***II

Обикновена законодателна процедура: второ четене

***III

Обикновена законодателна процедура: трето четене

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външните работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международната търговия

BUDG

Комисия по бюджети

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетост и социални въпроси

ENVI

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ITRE

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по култура и образование

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

DROI

Комисия по правата на човека

SEDE

Подкомисия по сигурност и отбрана

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE

Група на Европейската народна партия(Християндемократи)

S&D

Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

ECR

Европейски консервативни реформисти

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

EFDD

Група „Европа на свободата и пряката демокрация“

ENF

Европа на нациите и свободите

NI

Независими членове

BG

 

Top