Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:417:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 417, 6 декември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 417

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
6 декември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Сметна палата

2017/C 417/01

Обобщаващ доклад за резултатите от извършения от Сметната палата годишен одит на агенциите и другите органи на ЕС за финансовата 2016 година

1

2017/C 417/02

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

25

2017/C 417/03

Доклад относно годишните отчети на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

31

2017/C 417/04

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Центъра

37

2017/C 417/05

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

42

2017/C 417/06

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

47

2017/C 417/07

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

52

2017/C 417/08

Доклад относно годишните отчети на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

57

2017/C 417/09

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

63

2017/C 417/10

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

68

2017/C 417/11

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

74

2017/C 417/12

Доклад относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Службата

79

2017/C 417/13

Доклад относно годишните отчети на Европейския банков орган за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа

87

2017/C 417/14

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Центъра

92

2017/C 417/15

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

98

2017/C 417/16

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

104

2017/C 417/17

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

110

2017/C 417/18

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган по безопасност на храните за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Органа

115

2017/C 417/19

Доклад относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Института

120

2017/C 417/20

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година, придружени от отговора на Органа

126

2017/C 417/21

Доклад относно годишните отчети на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Института

131

2017/C 417/22

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

142

2017/C 417/23

Доклад относно годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Центъра

150

2017/C 417/24

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

156

2017/C 417/25

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

160

2017/C 417/26

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

166

2017/C 417/27

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

171

2017/C 417/28

Доклад относно годишните отчети на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Органа

176

2017/C 417/29

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията

181

2017/C 417/30

Доклад относно годишните отчети на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Службата

187

2017/C 417/31

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

194

2017/C 417/32

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

201

2017/C 417/33

Доклад относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

207

2017/C 417/34

Доклад относно годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията

212

2017/C 417/35

Доклад относно годишните отчети на Европейското звено за съдебно сътрудничество за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Евроюст

218

2017/C 417/36

Доклад относно годишните отчети на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година, придружен от отговорa на Службата

223

2017/C 417/37

Доклад относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

228

2017/C 417/38

Доклад относно годишните отчети на Европейска агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

233

2017/C 417/39

Доклад относно годишните отчети на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Агенцията

241

2017/C 417/40

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

247

2017/C 417/41

Доклад относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията

252

2017/C 417/42

Доклад относно годишните отчети на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на Съвета за преструктуриране

256


BG

 

Top