Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:393:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 393, 21 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 393

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
21 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 393/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 393/02

Известие на вниманието на лицето, спрямо което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2017/2163, и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (EС) 2017/2153 на Съвета, относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

2

2017/C 393/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (EС) № 269/2014, прилаган с Регламент за изпълнение (EС) 2017/2153 на Съвета, относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

3

 

Европейска комисия

2017/C 393/04

Обменен курс на еврото

4

2017/C 393/05

Известие на Комисията относно прилагането на принципа на посочване на количеството на съставките (ПКС)

5


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 393/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8685 — Foncière des Régions/Marriott International/Le Méridien Hotel in Nice) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

13

2017/C 393/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8612 — CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

15

2017/C 393/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8478 — Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top