Help Print this page 

Document C:2017:384:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 384, 14 ноември 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 384

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
14 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2017/C 384/01

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/02

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/03

Съвместно предприятие Чисто небе 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/04

Служба на Общността за сортовете растения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/05

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/06

Съвместно предприятие ECSEL — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/07

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/08

Агенция за снабдяване към Евратом — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/09

Евроюст — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/10

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/11

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/12

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/13

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/14

Европейска агенция за авиационна безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/15

Европейски банков орган — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/16

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/17

Европейски център за развитие на професионалното обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/18

Европейска агенция по химикалите — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/19

Европейска агенция по отбрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/20

Европейска агенция за околната среда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/21

Европейска агенция за контрол на рибарството — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/22

Европейски орган за безопасност на храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/23

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/24

Европейски институт за равенство между половете — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/25

Европейски институт за иновации и технологии — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/26

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/27

Европейска агенция по морска безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/28

Европейска агенция по лекарствата — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/29

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/30

Европейска полицейска служба (Европол) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/31

Европейска железопътна агенция — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/32

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/33

Европейски орган за ценни книжа и пазари — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/34

Европейска фондация за обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/35

Агенция на Европейския съюз за основните права — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/36

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/37

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/38

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/39

Европейска агенция за ГНСС — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/40

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/41

Съвместно предприятие Горивни клетки и водород 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/42

Съвместно предприятие Fusion for Energy — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/43

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/44

Съвместно предприятие Инициатива за иновативни лекарства 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/45

Изпълнителна агенция за научни изследвания — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/46

Cъвместно предприятие SESAR — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/47

Cъвместно предприятие Shift2Rail — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/48

Единен съвет за преструктуриране — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13

2017/C 384/49

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13

2017/C 384/50

Център за преводи за органите на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13


BG

 

Top