Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:384:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 384, 14 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 384

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
14 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2017/C 384/01

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/02

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/03

Съвместно предприятие Чисто небе 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

1

2017/C 384/04

Служба на Общността за сортовете растения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/05

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/06

Съвместно предприятие ECSEL — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/07

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

2

2017/C 384/08

Агенция за снабдяване към Евратом — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/09

Евроюст — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/10

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/11

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

3

2017/C 384/12

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/13

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/14

Европейска агенция за авиационна безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/15

Европейски банков орган — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

4

2017/C 384/16

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/17

Европейски център за развитие на професионалното обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/18

Европейска агенция по химикалите — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/19

Европейска агенция по отбрана — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

5

2017/C 384/20

Европейска агенция за околната среда — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/21

Европейска агенция за контрол на рибарството — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/22

Европейски орган за безопасност на храните — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/23

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

6

2017/C 384/24

Европейски институт за равенство между половете — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/25

Европейски институт за иновации и технологии — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/26

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/27

Европейска агенция по морска безопасност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

7

2017/C 384/28

Европейска агенция по лекарствата — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/29

Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/30

Европейска полицейска служба (Европол) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/31

Европейска железопътна агенция — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

8

2017/C 384/32

Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/33

Европейски орган за ценни книжа и пазари — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/34

Европейска фондация за обучение — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/35

Агенция на Европейския съюз за основните права — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

9

2017/C 384/36

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/37

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/38

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/39

Европейска агенция за ГНСС — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

10

2017/C 384/40

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/41

Съвместно предприятие Горивни клетки и водород 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/42

Съвместно предприятие Fusion for Energy — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/43

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

11

2017/C 384/44

Съвместно предприятие Инициатива за иновативни лекарства 2 — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/45

Изпълнителна агенция за научни изследвания — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/46

Cъвместно предприятие SESAR — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/47

Cъвместно предприятие Shift2Rail — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

12

2017/C 384/48

Единен съвет за преструктуриране — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13

2017/C 384/49

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13

2017/C 384/50

Център за преводи за органите на Европейския съюз — Публикуване на окончателните отчети за финансовата 2016 година

13


BG

 

Top