Help Print this page 

Document C:2017:383:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 383, 14 ноември 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 383

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
14 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 383/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8676 — Hellman&Friedman/Nets) ( 1 )

1

2017/C 383/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8621 — Apollo Management/Aegon Ireland) ( 1 )

1

2017/C 383/03

Откриване на процедура (Дело M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 383/04

Обменен курс на еврото

3

2017/C 383/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му от 5 септември 2017 г., относно проекторешение по дело AT.39813(1) — Baltic Rail — Докладчик: Дания

4

2017/C 383/06

Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на заседанието му на 29 септември 2017 г. относно проекторешение по Дело AT.39813(2) — Baltic Rail — Докладчик: Дания

4

2017/C 383/07

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело AT.39813 — Baltic Rail

5

2017/C 383/08

Резюме на решение на Комисията от 2 октомври 2017 година относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Дело AT.39813 — Baltic rail) (нотифицирано под номер C(2017) 6544)

7


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 383/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

2017/C 383/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8672 — easyJet/някои активи на Air Berlin) ( 1 )

11

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 383/11

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

12


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top