EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:372:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 372, 1 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 372

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
1 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 372/01

Съобщение в приложение на член 34, параграф 7, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно решения, отнасящи се до обвързваща информация, взети от данъчните органи на държавите членки, относно класирането на стоките в митническата номенклатура

1

2017/C 372/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8627 — GETEC/Briva/JV) ( 1 )

4

2017/C 372/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8651 — Bosch/HASCO/ASCN) ( 1 )

4

2017/C 372/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8635 — Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) ( 1 )

5


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2017/C 372/05 CON/2017/38

Становище на Европейската централна банка от 20 септември 2017 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (CON/2017/38)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 372/06

Обменен курс на еврото

17


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top