EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:368:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 368, 28 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 368

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
28 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 368/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8607 — Warburg Pincus/Tata Motors/Tata Technologies) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 368/02

Обменен курс на еврото

2

2017/C 368/03

Публикуване на равностойностите в национална валута на финансовите прагове, изразени в евро, от приложение I към Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета

3

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2017/C 368/04

Информация съгласно член 5, параграф 2 — Създаване на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС) (Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. ( ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 19 )

4


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2017/C 368/05

Покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма за 2018—2020 г. към рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) и по работната програма за 2018 г. към програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014—2018 г.), допълваща „Хоризонт 2020“

6

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 368/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8670 — CDPQ/GE/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7

2017/C 368/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8562 — Cargill/Faccenda Investments/JV) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

9

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 368/08

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

10

2017/C 368/09

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

16


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top