Help Print this page 

Document C:2017:361:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 361, 25 октомври 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 361

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
25 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 361/01

Известие на Комисията — Насоки на ЕС относно даряването на храна

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 361/02

Обменен курс на еврото

30

2017/C 361/03

Приемане на Решение на Комисията относно нотификацията от страна на Чешката република за изменения преходен национален план, посочен в член 32, параграф 6 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността

31


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2017/C 361/04

Покана за представяне на предложения за 2018 г. — EAC/A05/2017 — Програма „Еразъм+“

32

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 361/05

Известие на вниманието на икономическите оператори — Нов цикъл искания за суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти

36

2017/C 361/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

37

2017/C 361/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8518 — MDP/HPS/Nevada/Towergate) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

39

2017/C 361/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8671 — BP/Bridas/Axion) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

41

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 361/09

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

42


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top