EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:350:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 350, 18 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 350

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
18 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 350/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8645 — Advent/Williams Lea) ( 1 )

1

2017/C 350/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8287 — Nordic Capital/Intrum Justitia) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2017/C 350/03

Решение на Съвета от 12 октомври 2017 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banco de Portugal

2

 

Европейска комисия

2017/C 350/04

Обменен курс на еврото

4

2017/C 350/05

Тълкувателно съобщение на Комисията относно придобиването на земеделска земя и правото на Европейския съюз

5

 

Европейски орган за безопасност на храните

2017/C 350/06

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

21

 

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

2017/C 350/07

Решение на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации от 18 юли 2017 година за регистриране на Европейската демократическа партия

22


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2017/C 350/08

Покана за подаване на заявления за кандидатстване за „Европейска столица на културата“ — EAC/A01/2017

34

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 350/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8634 — ATP/OTPP/Copenhagen Airports) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

35


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top