Help Print this page 

Document C:2017:342:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 342, 12 октомври 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 342

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
12 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Комитет на регионите

 

124-та пленарна сесия, 12 и 13 юли 2017 г.

2017/C 342/01

Становище на Европейския комитет на регионите — Местното и регионалното измерение на „Хоризонт 2020“ и новата рамкова програма за научни изследвания и иновации

1

2017/C 342/02

Становище на Европейския комитет на регионите — ОСП след 2020 г.

10

2017/C 342/03

Становище на Европейския комитет на регионите — „Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще — Европейски действия за устойчивост“

20

2017/C 342/04

Становище на Европейския комитет на регионите — Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие

27

2017/C 342/05

Становище на Европейския комитет на регионите — Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните

32

2017/C 342/06

Становище на Европейския комитет на регионите — Междуличностни и малки по мащаб проекти в програмите за трансгранично сътрудничество

38

2017/C 342/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет — Подкрепа за стартиращите и разрастващите се предприятия в Европа: регионалната и местната перспектива

43

2017/C 342/08

Становище на Европейския комитет на регионите — Интелигентно регулиране за МСП

51

2017/C 342/09

Становище на Европейския комитет на регионите — Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии

57


 

III   Подготвителни актове

 

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

 

124-та пленарна сесия, 12 и 13 юли 2017 г.

2017/C 342/10

Становище на Европейския комитет на регионите — Координация на системите за социална сигурност

65

2017/C 342/11

Становище на Европейския комитет на регионите — Териториални типологии и класификация

74

2017/C 342/12

Становище на Европейския комитет на регионите — Енергия от възобновяеми източници и вътрешен пазар на електроенергия

79

2017/C 342/13

Становище на Европейския комитет на регионите — Управление на Енергийния съюз и чиста енергия

111

2017/C 342/14

Становище на Европейския комитет на регионите — Енергийна ефективност и сгради

119


BG

 

Top