Help Print this page 

Document C:2017:341:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 341, 12 октомври 2017 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 341

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
12 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 341/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8558 — DB/PSPIB/TIAA/Vantage Data Centres) ( 1 )

1

2017/C 341/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8585 — Axis/Novae) ( 1 )

1

2017/C 341/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8567 — APG/Portfolio) ( 1 )

2


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 341/04

Обменен курс на еврото

3


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска служба за подбор на персонал (EPSO)

2017/C 341/05

Обявление за конкурси на общо основание

4

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на ЕАСТ

2017/C 341/06

Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Hæstiréttur Íslands на 12 юни 2017 г., по дело Merck Sharp & Dohme Corp. срещу исландското патентно ведомство (Einkaleyfastofan) (Дело E-5/17)

5

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 341/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8542 — The Carlyle Group/CVC/China Investment Corporation/ENGIE E&P International) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

6

2017/C 341/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8651 — Bosch/HASCO/ASCN) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top