Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 338, 9 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 338

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
9 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 338/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 338/02

Дело C-287/16: Решение на Съда (шести състав) от 20 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal de Justiça — Португалия) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Преюдициално запитване — Застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства — Директива 72/166/ЕИО — Член 3, параграф 1 — Втора директива 84/5/ЕИО — Член 2, параграф 1 — Договор за застраховка, сключен въз основа на декларирани неверни данни относно собствеността на моторното превозно средство и самоличността на лицето, което обичайно го управлява — Застрахован — Липса на икономически интерес от сключването на този договор — Абсолютна нищожност на договора за застраховка — Противопоставимост спрямо трети пострадали лица)

2

2017/C 338/03

Дело C-386/17: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 27 юни 2017 г. — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

3

2017/C 338/04

Дело C-387/17: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 28 юни 2017 г. — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

3

2017/C 338/05

Дело C-406/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 6 юли 2017 г. — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato и др.

4

2017/C 338/06

Дело C-407/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 6 юли 2017 г. — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato и др.

5

2017/C 338/07

Дело C-408/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 6 юли 2017 г. — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato и др.

7

2017/C 338/08

Дело C-417/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 10 юли 2017 г. — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

8

2017/C 338/09

Дело C-435/17: Преюдициално запитване от Tartu Halduskohus (Естония), постъпило на 18 юли 2017 г. — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

9

2017/C 338/10

Дело C-441/17: Иск, предявен на 20 юли 2017 г. — Европейска комисия/Република Полша

9

2017/C 338/11

Дело C-461/17: Преюдициално запитване от High Court (Irlande) (Ирландия), постъпило на 28 юли 2017 г. — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

11

2017/C 338/12

Дело C-498/17: Иск, предявен на 17 август 2017 г. — Европейска комисия/Италианска република

12

 

Общ съд

2017/C 338/13

Дело T-47/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 25 август 2017 г. — Sigma Orionis/REA (Обезпечително производство — Клауза за подсъдност — Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Решение за спиране на плащанията и за прекратяване на договорите за субсидиране в резултат на финансов одит — Суми, за които се твърди, че REA дължи в рамките на изпълнение на договори за субсидиране — Искане за обезщетение за вреди и загуби — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Претегляне на интереси)

14

2017/C 338/14

Дело T-48/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 25 август 2017 г. — Sigma Orionis/Комисия (Обезпечително производство — Клауза за подсъдност — Седма рамкова програма на Европейската общност (2007 — 2013) и Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Решение за спиране на плащанията и за прекратяване на договорите за субсидиране в резултат на финансов одит — Суми, за които се твърди, че Комисията дължи в рамките на изпълнение на договори за субсидиране — Искане за обезщетение за вреди и загуби — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност — Претегляне на интереси)

14

2017/C 338/15

Дело T-653/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 25 август 2017 г. — Малта/Комисия (Обезпечително производство — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Обща политика в областта на рибарството — Регламент (ЕО) № 1224/2009 — Обмен на документи между Малта и Комисията — Предоставен достъп на Greenpeace — Молба за спиране на изпълнението — Fumus boni juris — Претегляне на интереси)

15

2017/C 338/16

Дело T-439/17: Жалба, подадена на 14 юли 2017 г. — Yellow Window/ЕИРП

15

2017/C 338/17

Дело T-501/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Комисия и ЕСП

16

2017/C 338/18

Дело T-512/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — OCU и др./ЕСП

17

2017/C 338/19

Дело T-546/17: Жалба, подадена на 11 август 2017 г. — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Пекин) (Leshare)

17

2017/C 338/20

Дело T-562/17: Жалба, подадена на 17 август 2017 г. — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

18

2017/C 338/21

Дело T-564/17: Жалба, подадена на 18 август 2017 г. — Tong Myong/Съвет и Комисия

19

2017/C 338/22

Дело T-568/17: Жалба, подадена на 18 август 2017 г. — Korea National Insurance Corporation/Съвет и Комисия

19

2017/C 338/23

Дело T-578/17: Жалба, подадена на 26 август 2017 г. — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Комисия

20

2017/C 338/24

Дело T-583/17: Жалба, подадена на 25 август 2017 г. — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

21

2017/C 338/25

Дело T-209/17: Определение на Общия съд от 23 август 2017 г. — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

22


 

Поправки

2017/C 338/26

Поправка на известието в Официален вестник за дело T-396/15 ( ОВ C 283, 28.8.2017 г. )

23


BG

 

Top