EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:317:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 317, 23 септември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 317

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
23 септември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 317/01

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8297 — GE/Baker Hughes) ( 1 )

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 317/02

Обменен курс на еврото

2


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 317/03

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8522 — Avantor/VWR) ( 1 )

3

2017/C 317/04

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8555 — AES/Siemens/Fluence Energy/JV — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

5

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 317/05

Публикация на заявление за изменение съгласно член 17, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета

6

2017/C 317/06

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

10


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top