Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:256:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 256, 7 август 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 256

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
7 август 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 256/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 256/02

Дело C-229/17: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 2 май 2017 г. — Evonik Degussa GmbH/Bundesrepublik Deutschland

2

2017/C 256/03

Дело C-232/17: Преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 4 май 2017 г. — VE/WD

3

2017/C 256/04

Дело C-243/17: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 10 май 2017 г. — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

6

2017/C 256/05

Дело C-252/17: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Cádiz (Испания), постъпило на 12 май 2017 г. — Moisés Vadillo González/Alestis Aerospace S.L.

6

2017/C 256/06

Дело C-256/17: Преюдициално запитване от Rechtbank Rotterdam (Нидерландия), постъпило на 15 май 2017 г. — Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt

7

2017/C 256/07

Дело C-259/17: Преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság (Унгария), постъпило на 16 май 2017 г. — Zoltán Rózsavölgyi и Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt. и Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

8

2017/C 256/08

Дело C-268/17: Преюдициално запитване от Županijski Sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 18 май 2017 г. — Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta/AY

11

2017/C 256/09

Дело C-288/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 19 май 2017 г. — Fédération des fabricants de cigares и др./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

12

2017/C 256/10

Дело C-295/17: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 22 май 2017 г. — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2017/C 256/11

Дело C-296/17: Преюдициално запитване, отправено от Върховен касационен съд (България) на 22 май 2017 година — „Виймер унд Трахте“ ГмбХ (в несъстоятелност)/Жан Овед Таджер

14

2017/C 256/12

Дело C-298/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 23 май 2017 г. — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

14

2017/C 256/13

Дело C-314/17: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 29 май 2017 година — „Джиосайкъл България“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите

15

2017/C 256/14

Дело C-324/17: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 31 май 2017 година — наказателно производство срещу Иван Гаванозов

16

2017/C 256/15

Дело C-332/17: Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 2 юни 2017 г. — Starman Aktsiaselts/Tarbijakaitseamet

16

2017/C 256/16

Дело C-333/17: Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Португалия), постъпило на 1 юни 2017 г. — Caixa Económica Montepio Geral/Carlos Samuel Pimenta Marinho и др.

17

2017/C 256/17

Дело C-334/17 P: Жалба, подадена на 5 юни 2017 г. от Република Естония срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 24 март 2017 г. по дело T-117/15, Република Естония/Европейска комисия

18

 

Общ съд

2017/C 256/18

Дело T-13/15: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — Deutsche Post/EUIPO — Media Logistik (PostModern) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „PostModern“ — По-ранна национална словна марка „POST“ и по-ранна словна марка на Европейския „Deutsche Post“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

19

2017/C 256/19

Дело T-541/15: Решение на Общия съд от 20 юни 2017 г. — Industrie Aeronautiche Reggiane/EUIPO — Audi (NSU) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „NSU“ — По-ранна национална словна марка „NSU“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент (EО) № 207/2009)

19

2017/C 256/20

Дело T-580/15: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — Flamagas/EUIPO — MatMind (CLIPPER) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на запалка със странична назъбена част, съдържаща словния елемент „CLIPPER“ — Форма, необходима за да се получи технически резултат — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на описаните на марката в заявката за регистрация)

20

2017/C 256/21

Дело T-632/15: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring („OCTASA“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „OCTASA“ — По-ранни словни германска марка и марка на Бенелюкс „PENTASA“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

21

2017/C 256/22

Дело T-699/15: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — City Train/EUIPO (CityTrain) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „CityTrain“ — Срок за обжалване — Случайно събитие — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

21

2017/C 256/23

Дело T-20/16: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (Изображение на повтарящи се криви между две успоредни линии) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, която изобразява повтарящи се криви между две успоредни линии — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Преценка на марката, както е регистрирана)

22

2017/C 256/24

Дело T-89/16 P: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — Clarke и др./EUIPO (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Договор за определен срок, в който е предвидена клауза за прекратяването на договора, ако името на служителя не е включено в списъка с одобрените кандидати от следващия общ конкурс — Прилагане на прекратителната клауза — Повторна квалификация на договор за определен срок в договор за неопределен срок — Задължение за полагане на грижа — Обосновани правни очаквания)

22

2017/C 256/25

Дело T-151/16: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — NC/Комисия (Безвъзмездни средства — Разследване на OLAF — Установяване на нередности — Решение на Комисията за налагане на административна санкция — Отстраняване от процедури за възлагане на поръчки и за отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от общия бюджет на Европейския съюз, с продължителност от 18 месеца — Вписване в базата данни на Системата за ранно откриване и отстраняване — Прилагане във времето на различните редакции на Финансовия регламент — Съществени процесуални правила — Прилагане с обратна сила на по-лекото наказание)

23

2017/C 256/26

Дело T-235/16: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — GP Joule PV/EUIPO — Green Power Technologies (GPTech) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз GPTech — По-ранни словни марки на Европейския съюз GP JOULE — Непредставяне на отдела по споровете на доказателства за правото да се подаде възражение — Представяне на доказателства за първи път пред апелативния състав — Невземане предвид — Право на преценка на апелативния състав — Обстоятелства, които не допускат вземането предвид на допълнителни или допълващи доказателства — Член 76, параграф 2 от Регламент (EО) № 207/2009 — Правило 17, параграф 4, правило 19, параграф 2, правило 20, параграф 1 и правило 50, параграф 1 от Регламент (EО) № 2868/95)

24

2017/C 256/27

Дело T-236/16: Решение на Общия съд от 22 юни 2017 г. — Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ZUM wohl“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Препращане към писменото изложение, представено пред апелативния състав, което е възпроизведено в жалбата — Доказателства, приложени към искането за провеждане на съдебно заседание за изслушване на устните състезания)

24

2017/C 256/28

Дело T-286/16: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — Kneidinger/EUIPO — Topseat International (Капак на тоалетна чиния) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ капак на тоалетна чиния — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Индивидуален характер — Член 6 от Регламент (ЕО) № 6/2002)

25

2017/C 256/29

Дело T-327/16: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „ANTICO CASALE“ — Абсолютни основания за отказ — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) и член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009)

26

2017/C 256/30

Дело T-685/16: Решение на Общия съд от 27 юни 2017 г. — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за марка на Европейския съюз „B2B SOLUTIONS“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

26

2017/C 256/31

Дело T-856/16: Решение на Общия съд от 21 юни 2017 г. — Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз LONGHORN STEAKHOUSE — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (EО) № 207/2009 — Равно третиране и принцип на добра администрация)

27

2017/C 256/32

Дело T-17/16: Определение на Общия съд от 1 май 2017 г. — MS/Комисия (Иск за обезщетение — Решение на Комисията да сложи край на „писмо за съгласие и членство в Team Europe“ — Договорна отговорност — Липса на арбитражна клауза — Явна недопустимост)

27

2017/C 256/33

Дело T-647/16: Определение на Общия съд от 1 юни 2017 г. — Camerin/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Командироване в интерес на службата — Пенсионна възраст — Искане за продължаване на командироването — Отхвърляне на искането — Необжалваем акт — Подготвителен акт — Недопустимост)

28

2017/C 256/34

Дело T-691/16: Определение на Общия съд от 8 юни 2017 г. — Elevolution — Engenharia/Комисия (Европейски фонд за развитие — Програма за подпомагане на развитието в Мавритания — Договор за строителство, сключен с Мавритания в рамките на изпълнението на посочената програма — Оттегляне на оспорваните дебитни известния — Липса на основание за произнасяне)

28

2017/C 256/35

Дело T-295/17: Жалба, подадена на 15 май 2017 г. — Danpower Baltic/Комисия

29

2017/C 256/36

Дело T-298/17: Жалба, подадена на 11 май 2017 г. — Iordachescu и др./Парламент и др.

30

2017/C 256/37

Дело T-320/17: Жалба, подадена на 25 май 2017 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/ЕИФ

31

2017/C 256/38

Дело T-337/17: Жалба, подадена на 30 май 2017 г. — Air France-KLM/Комисия

32

2017/C 256/39

Дело T-371/17: Жалба, подадена на 13 юни 2017 г. — Qualcomm и Qualcomm Europe/Комисия

34

2017/C 256/40

Дело T-372/17: Жалба, подадена на 12 юни 2017 г. — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee Fee Group („LV POWER ENERGY DRINK“)

36

2017/C 256/41

Дело T-373/17: Жалба, подадена на 9 юни 2017 г. — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)

37

2017/C 256/42

Дело T-374/17: Жалба, подадена на 13 юни 2017 г. — Cuervo y Sobrinos1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)

37

2017/C 256/43

Дело T-375/17: Жалба, подадена на 5 юни 2017 г. — Fenyves/EUIPO („Blue“)

38

2017/C 256/44

Дело T-378/17: Жалба, подадена на 8 юни 2017 г. — La Zaragozana/EUIPO — Heineken Italia (CERVISIA)

39

2017/C 256/45

Дело T-379/17: Жалба, подадена на 20 юни 2017 г. — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)

39

2017/C 256/46

Дело T-386/17: Жалба, подадена на 23 юни 2017 г. — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)

40

2017/C 256/47

Дело T-387/17: Жалба, подадена на 20 юни 2017 г. — Triggerball/EUIPO (Форма на подобно на топка тяло с кантове)

40

2017/C 256/48

Дело T-115/16: Определение на Общия съд от 13 юни 2017 г. — Sandvik Intellectual Property/EUIPO — Adveo Group International (ADVEON)

41

2017/C 256/49

Дело T-83/17: Определение на Общия съд от 14 юни 2017 г. — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

41

2017/C 256/50

Дело T-158/17: Определение на Общия съд от 8 юни 2017 г. — Post Telecom/ЕИБ

41

2017/C 256/51

Дело T-232/17: Определение на Общия съд от 12 юни 2017 г. — Eco-Bat Technologies и др./Комисия

42


BG

 

Top